Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

Doména schválená valnou hromadou společnosti dne 23.5. 2014

sídlo: Praha 4 - Michle, Ohradní 65, IČ: 44269595

zapsaná v Obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040

Kancelář likvidátora: Praha 5, Kováků 9 Představenstvo společnosti

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

informuje, že:

Dne 13.11. 2015 byl na společnost Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci podán společností ALKONY - CZ, a.s. insolvenční návrh.

Představenstvo ani dozorčí rada nejsou v tuto chvíli schopni posoudit (vzhledem k nemožnosti kontroly účetnictví a nedostatku informací), zda společnost je či není v insolvenci.

Dozorčí rada nabídla likvidátorovi společnosti HPH, a.s. - v likvidaci pomoc při obraně zájmů společnosti a jejích akcionářů.


Dne 7. září 2015 se v Zotavovně Vězeňské služby ČR Praha, na adrese Na Květnici 1105/10, Praha 4 - Nusle, konala valná hromada Společnosti. Zápis z jednání je k dispozici zde. Přílohy tvoří samostatný soubor, ke stažení zde. Znění nových stanov, zprávy představenstva a dozorčí rady najdete v záložce Informace.

Letos se valné hromady pan likvidátor nezúčastnil, což považovali zúčastnění akcionáři za nepřípustné a žádali představenstvo, aby o neúčasti pana likvidátora na VH informovalo subjekt, který jej do Společnosti jmenoval, tedy Městský soud. To se také stalo.

 

 


Kontakt

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Praha 4 - Michle, Ohradní 65

Aktuality

  • Dne 13.11. 2015 byl na společnost HPH, a.s. - v likvidaci podán společností ALKONY-CZ, a.s. insolvenční návrh.
  • Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na 7.9. 2015 (Pozvánka) a uveřejňuje znění stanov, které budou předloženy akcionářům ke schválení na této VH. V záložce Stáhnout naleznete další dokumenty, vztahující se k nadcházející VH.
  • Dozorčí rada dotázala dne 22.4. 2015 představenstvo, zda plánuje svolání valné hromady společnosti HPH, a.s. - v likvidaci.
  • Představenstvo se prostřednictvím svého předsedy dotázalo pana likvidátora, zda bude na základě předložených faktur hradit náklady spojené s organizací valné hromady. Zatím bez odpovědi.
  • Likvidátor se vymezil vůči těmto webovým stránkám, ačkoli jejich doménu schválila VH společnosti.