Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

sídlo: Praha 4 - Michle, Ohradní 65, IČ: 44269595

zapsaná v Obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040Představenstvo a likvidátoři společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolávají valnou hromadu společnosti 

datum konání 29.5. 2017 v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

pozvánka


Nově jmenovaní likvidátoři JUDr. D. Mixová a Ing. M. Tomko odpověděli na doručené dotazy před valnou hromadou společnosti.

Otázky a odpovědi si můžete přečíst zde.

 

 


Kontakt

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Praha 4 - Michle, Ohradní 65

Aktuality

  • Představenstvo a likvidátoři svolávají VH společnosti na den 29.05. 2017
  • Kooptace člena představenstva
  • Dne 13.11. 2015 byl na společnost HPH, a.s. - v likvidaci podán společností ALKONY-CZ, a.s. insolvenční návrh.
  • Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na 7.9. 2015 (Pozvánka) a uveřejňuje znění stanov, které budou předloženy akcionářům ke schválení na této VH. V záložce Stáhnout naleznete další dokumenty, vztahující se k nadcházející VH.
  • Dozorčí rada dotázala dne 22.4. 2015 představenstvo, zda plánuje svolání valné hromady společnosti HPH, a.s. - v likvidaci.
  • Představenstvo se prostřednictvím svého předsedy dotázalo pana likvidátora, zda bude na základě předložených faktur hradit náklady spojené s organizací valné hromady. Zatím bez odpovědi.
  • Likvidátor se vymezil vůči těmto webovým stránkám, ačkoli jejich doménu schválila VH společnosti.