Kontakt

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Praha 4 - Michle, Ohradní 65

Aktuality

  • Bylo vydáno Rozhodnutí ředitele české burzy RM-SYSTÉM č. 5/2017 - Prodloužení doby pozastavení obchodování cenného papíru emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci na mnohostranném obchodním systému.
  • Představenstvo a likvidátoři svolávají VH společnosti na den 29.05. 2017
  • Kooptace člena představenstva
  • Dne 13.11. 2015 byl na společnost HPH, a.s. - v likvidaci podán společností ALKONY-CZ, a.s. insolvenční návrh.
  • Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na 7.9. 2015 (Pozvánka) a uveřejňuje znění stanov, které budou předloženy akcionářům ke schválení na této VH. V záložce Stáhnout naleznete další dokumenty, vztahující se k nadcházející VH.
  • Dozorčí rada dotázala dne 22.4. 2015 představenstvo, zda plánuje svolání valné hromady společnosti HPH, a.s. - v likvidaci.
  • Představenstvo se prostřednictvím svého předsedy dotázalo pana likvidátora, zda bude na základě předložených faktur hradit náklady spojené s organizací valné hromady. Zatím bez odpovědi.
  • Likvidátor se vymezil vůči těmto webovým stránkám, ačkoli jejich doménu schválila VH společnosti.