Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

sídlo: Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 44269595

zapsaná v Obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040


Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, IČO 44269595 svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti

 s datem konání 13. září 2018 od 9:00 hod. v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ: 130 00

 Prezence akcionářů na řádnou valnou hromadu bude zahájena v 8:00 hod v místě konání valné hromady. POZVÁNKAZPRÁVA LIKVIDÁTORŮ K 10.9.2018

ROZVAHA, VZZ, PŘÍLOHA ÚZ 2017, VZ a VÝROK AUDITORA, Zpráva DR k ÚZ 2016 a 2017

PROTINÁVRH ÚPISU AKCIÍ - Stanovisko představenstva

Zpráva představenstva k navýšení ZK a kapitalizaci pohledávky

Žádost o doplnění programu VH a Stanovisko k žádosti o doplnění programu VH a ke změně Stanov

 

ZÁPIS SPOLEČNOSTI Z VALNÉ HROMADY KONANÉ 13.9. 2018 a přílohy zápisu


Vyjádření k dezinformacím rozšiřovaným prof. Zdeňkem Častorálem


Zápis představenstva z valné hromady konané 5. dubna naleznete zde.

Přílohy k zápisu.

Znění stanov, které schválila náhradní valná hromada dne 05.04. 2018

Zpráva Likvidátorů

Zpráva Představenstva

Zpráva Dozorčí rady

 

 


Kontakt

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1

Aktuality