Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

sídlo: Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 44269595

zapsaná v Obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, IČO 44269595 svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti

 s datem konání 13. září 2018 od 9:00 hod. v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ: 130 00

 Prezence akcionářů na řádnou valnou hromadu bude zahájena v 8:00 hod v místě konání valné hromady. POZVÁNKA

ROZVAHA, VZZ, PŘÍLOHA ÚZ 2017, VZ a VÝROK AUDITORA

PROTINÁVRH ÚPISU AKCIÍ

Zpráva představenstva k navýšení ZK a kapitalizaci pohledávky


Dne 5.dubna 2018 se v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00, konala Náhradní valná hromada společnosti.

Zápis představenstva z této valné hromady naleznete zde.

Přílohy k zápisu.


Znění stanov, které schválila náhradní valná hromada dne 05.04. 2018

Zpráva Likvidátorů

Zpráva Představenstva

Zpráva Dozorčí rady

 

 


Kontakt

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Praha 1, Uhelný trh 414/9, 110 00

Aktuality