OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Výzva dle § 542 občanského zákoníku (OZ) k převzetí akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci

Tento dopis byl rozeslán na 240.799 adres akcionářů Společnosti ve dnech 14. a 15.10.2019.

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 44269595, Sp.zn. B 1040 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Společnost"), oznamuje, že valná hromada dne 27.6.2019 rozhodla o přeměně 16 466 840 ks akcií Společnosti v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě akcie 1,- Kč, na listinné cenné papíry, tedy na kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč v listinné podobě. Přeměna akcií byla dne 11. července 2019 zapsána do obchodního rejstříku, toto rozhodnutí valné hromady bylo dne 5.8.2019 zveřejněno v Obchodním věstníku a na webových stránkách Společnosti www.hphas.cz. Ke dni 2.8.2019 byl podle § 537 OZ vyhotoven výpis z evidence emise ISIN CZ 0009086708 (dále jen "Emise") vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen "CDCP"). Ode dne 2.9.2019 CDCP zrušil evidenci Emise a vlastníkům zaknihovaných akcií vzniklo právo na odevzdání akcií na jméno v listinné podobě Společností.

Společnost dle ust. § 542 OZ tímto vyzývá své akcionáře k převzetí akcií Společnosti vydaných ve formě akcií na jméno v listinné podobě. Řádná lhůta pro převzetí akcií je stanovena s ohledem na technickou náročnost procesu převzetí akcií od 6.11.2019 do 5.2.2020.

Vyzvednutí listinných akcií je možné po předchozí rezervaci termínu prostřednictvím rezervačního systému zveřejněného na www.hphas.cz na adrese sídla Společnosti. Způsob prokazování totožnosti osob oprávněných k převzetí listinných akcií je zveřejněn na www.hphas.cz.

Bylo-li ke dni zrušení evidence Emise pozastaveno nakládání se zaknihovanou akcií Společnosti nebo byla-li zaknihovaná akcie zastavena, bude při odevzdání listinných akcií postupováno podle § 540 a násl. OZ.

Akcie budou vydávány jako hromadné akcie, při jednokusovém počtu jako listinné kmenové akcie.

Nepřevzaté akcie, s jejichž převzetím budou akcionáři v prodlení, a které si nepřevezmou ani v dodatečné lhůtě určené Společností, budou prodány podle § 543 OZ.

Další technické a organizační podrobnosti budou průběžně aktualizovány a zveřejňovány na webových stránkách Společnosti www.hphas.cz.

V Praze dne 23.9.2019

Za Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci

Představenstvo: Jakub Sedláček, RNDr. Jan Materna, Ph.D., Mgr. Renata Reichmanová
Likvidátoři: JUDr. Dagmar Mixová, Tomko a partneři, v.o.s.