Stáhnout

Informace akcionářům

2.2.2018 |Typ: PDF |Velikost: 198,16 kB |Počet stažení: 93

Rozhodnutí 9/2017 RMS

2.2.2018 |Typ: PDF |Velikost: 213,42 kB |Počet stažení: 55

Nové znění stanov společnosti pro projednání VH 08.03.2018

2.2.2018 |Typ: PDF |Velikost: 331,55 kB |Počet stažení: 80

Pozvánka na VH 08.03. 2018

2.2.2018 |Typ: PDF |Velikost: 441,1 kB |Počet stažení: 144

Rozhodnutí RM Systému

Bylo vydáno Rozhodnutí ředitele české burzy RM-SYSTÉM č. 5/2017 - Prodloužení doby pozastavení obchodování cenného papíru emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci na mnohostranném obchodním systému.

10.7.2017 |Typ: PDF |Velikost: 216,43 kB |Počet stažení: 278

Zápis společnosti z VH 2017

10.7.2017 |Typ: PDF |Velikost: 948,81 kB |Počet stažení: 395

Přílohy zápisu společnosti z VH 2017

28.6.2017 |Typ: PDF |Velikost: 3,21 MB |Počet stažení: 389

Odpovědi na dotazy II

Likvidátoři JUDr. D. Mixová a Ing. M. Tomko předkládají odpovědi na druhou sadu otázek zaslaných před VH, která se konala dne 29.5. 2017.

2.6.2017 |Typ: PDF |Velikost: 653,19 kB |Počet stažení: 390

Zpráva likvidátorů

Zpráva likvidátorů, přednesená na VH dne 29.5. 2017

2.6.2017 |Typ: PDF |Velikost: 590,17 kB |Počet stažení: 413

Pozvánka na VH 29.05. 2017

Představenstvo a likvidátoři společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolávají valnou hromadu společnosti s datem konání 29.5. 2017 v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

9.5.2017 |Typ: PDF |Velikost: 409,51 kB |Počet stažení: 483

Kooptace J. Materny

Dva členové představenstva, zvolení řádně valnou hromadou (K. Staněk a R. Reichmanová) vzali na vědomí konec funkčního období člena představenstva a na svém jednání 27.4. 2017 hlasovali o návrhu na kooptaci Jana Materny do předstvenstva společnosti.

2.5.2017 |Typ: PDF |Velikost: 304,71 kB |Počet stažení: 399

Odpovědi na dotazy akcionářů

Nově jmenovaní likvidátoři odpověděli na otázky akcionářů před valnou hromadou společnosti.

28.4.2017 |Typ: PDF |Velikost: 480,4 kB |Počet stažení: 732

Návrh stanov k 29.05. 2017

Předkládáme návrh znění stanov před hlasováním na VH 29.05. 2017

11.4.2017 |Typ: PDF |Velikost: 332,03 kB |Počet stažení: 361

Prohlášení DR

Dne 13.11. 2015 byl na Společnost podán insolvenční návrh. Dozorčí rada nabídla likvidátorovi pomoc při obraně zájmů Společnosti a jejích akcionářů.

27.11.2015 |Typ: PDF |Velikost: 456,32 kB |Počet stažení: 1045

Přílohy zápisu VH 2015

13.10.2015 |Typ: PDF |Velikost: 3,31 MB |Počet stažení: 1159

Pozvánka na VH 7.9. 2015

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 7. září 2015 od 9:00 hod. v sále Zotavovny VS ČR Praha, na adrese Na Květnici 1105/10, Praha 4 – Nusle.

31.7.2015 |Typ: PDF |Velikost: 203,2 kB |Počet stažení: 1605

Výroční zpráva Společnosti za rok 2014 - bez zákonného auditu

Představenstvo předkládá Výroční zprávu Společnosti za rok 2014 tak, jak je uložena ve sbírce listin Obchodního rejstříku. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že tato Výroční zpráva neobsahuje doložku řádného auditu ani výrok auditora.

31.7.2015 |Typ: PDF |Velikost: 21,33 MB |Počet stažení: 977

Účetní závěrka Společnosti za rok 2014 - bez zákonného auditu

Představenstvo předkládá ROZVAHU a ÚČETNÍ ZÁVĚRKU Společnosti za rok 2014 tak, jak je uložena ve sbírce listin Obchodního rejstříku.

31.7.2015 |Typ: PDF |Velikost: 10,11 MB |Počet stažení: 947

Reakce

Reakce na informace uveřejněné na stránkách oficiální prezentace likvidátora HPH aneb Co se skrývá za objevnou informací o doméně HPH.

2.6.2015 |Typ: PDF |Velikost: 180,39 kB |Počet stažení: 923

Výmaz kyperských společností

Dozorčí rada a představenstvo mají k dispozici aktuální informaci, že většina ze třinácti kyperských společností, byla vymazána z kyperského rejstříku obchodních společností.

29.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 432,43 kB |Počet stažení: 824

Stav likvidace

28.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 181,04 kB |Počet stažení: 811

Audit účetnictví společnosti

Audit účetní závěrky společnosti je jediným relevantním ukazatelem hospodaření společnosti.

27.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 324,71 kB |Počet stažení: 782

Náklady na valnou hromadu

Přesto, že je společnost v likvidaci, je důležité, aby měli akcionáři možnost volby představenstva a DR společnosti. Je to zřejmě jediný způsob, jak mít nad likvidací společnosti alespoň minimální kontrolu, ve smyslu dostupnosti relevantních informací.

24.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 364,22 kB |Počet stažení: 829

Jmenování znalkyně

Soud vyhověl představenstvu a jmenoval znalkyni Ing. Evu Jiráčkovou, aby ocenila majetek společnosti.

24.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 237,31 kB |Počet stažení: 748

Zápis společnosti z NVH 23.5.2014

Zápis společnosti z náhradní valné hromady společnosti konané dne 23.5.2014 v Praze.

7.6.2014 |Typ: PDF |Velikost: 1,3 MB |Počet stažení: 2255

Stanovisko svolavatele NVH

Stanovisko svolavatele NVH dne 23.5.2014 k vyádření "sekretariátu likvidátora"

19.5.2014 |Typ: PDF |Velikost: 116,15 kB |Počet stažení: 1782

Pozvánky na náhradní VH 23.5.2014

Pozvánka na náhradní valnou hromadu 23.5.2014

5.5.2014 |Typ: PDF |Velikost: 9,51 MB |Počet stažení: 1221

Pozvánka na valnou hromadu 5.5.2014

Pozvánka na valnou hromadu 5.5.2014

3.4.2014 |Typ: PDF |Velikost: 8,27 MB |Počet stažení: 1702

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva za rok 2012 sesatvená likvidátorem společnosti - neauditovaná

3.4.2014 |Typ: PDF |Velikost: 22,29 MB |Počet stažení: 1112

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva za rok 2011 sesatvená likvidátorem společnosti - neauditovaná

3.4.2014 |Typ: PDF |Velikost: 1,63 MB |Počet stažení: 1087

Účetní závěrka 2012

Účetní závěrka 2012 sestavená likvidátorem společnosti - neauditovaná

3.4.2014 |Typ: PDF |Velikost: 9,13 MB |Počet stažení: 1321

Účetní závěrka 2011

Účetní závěrka 2011 sestavená likvidátorem společnosti - neauditovaná

3.4.2014 |Typ: PDF |Velikost: 590,69 kB |Počet stažení: 1047


Kontakt

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Praha 4 - Michle, Ohradní 65

Aktuality

  • Informace akcionářům
  • Bylo vydáno Rozhodnutí ředitele české burzy RM-SYSTÉM č. 9/2017 - Prodloužení doby pozastavení obchodování cenného papíru emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci na mnohostranném obchodním systému.
  • Bylo vydáno Rozhodnutí ředitele české burzy RM-SYSTÉM č. 5/2017 - Prodloužení doby pozastavení obchodování cenného papíru emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci na mnohostranném obchodním systému.
  • Představenstvo a likvidátoři svolávají VH společnosti na den 29.05. 2017
  • Kooptace člena představenstva
  • Dne 13.11. 2015 byl na společnost HPH, a.s. - v likvidaci podán společností ALKONY-CZ, a.s. insolvenční návrh.
  • Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na 7.9. 2015 (Pozvánka) a uveřejňuje znění stanov, které budou předloženy akcionářům ke schválení na této VH. V záložce Stáhnout naleznete další dokumenty, vztahující se k nadcházející VH.
  • Dozorčí rada dotázala dne 22.4. 2015 představenstvo, zda plánuje svolání valné hromady společnosti HPH, a.s. - v likvidaci.
  • Představenstvo se prostřednictvím svého předsedy dotázalo pana likvidátora, zda bude na základě předložených faktur hradit náklady spojené s organizací valné hromady. Zatím bez odpovědi.
  • Likvidátor se vymezil vůči těmto webovým stránkám, ačkoli jejich doménu schválila VH společnosti.