Časté dotazy

1. Jak dlouho bude trvat prodej nových listinných akcií v prvním kole?

Nové listinné akcie budou prodávány dle valnou hromadou schváleného usnesení obchodníkem s cennými papíry BH Securities a.s. Zahájení prvního kola prodeje akcií se připravuje k 9.11.2018 v sídle společnosti. Doba trvání prvního kola bude 2 týdny od 9.11.2018 do 23.11.2018. Akcionářům lze doporučit dostavit se ke koupi akcií v druhé polovině příštího týdne, v prvních dnech lze totiž předpokládat velký zájem. Proto zdůrazňujeme, že není rozhodující pořadí, v jakém se akcionáři k odkupu nových akcií dostaví, každý, kdo se dostaví k odkupu a splní podmínky schválené valnou hromadou dne 13.9.2018, bude uspokojen při koupi nových akcií v prvním kole v plném rozsahu.

Toto je pouze informativní sdělení, informace pro akcionáře ve smyslu § 485 zákona o obchodních korporacích bude zveřejněna v souladu se schváleným usnesením valné hromady a zákonem o obchodních korporacích 8.11.2018 na stránkách www.hphas.cz a v Obchodním věstníku.


2. Jsou nově upisované akcie spojeny se stejnými právy na likvidační zůstatek jako ty, které doposud vlastním?

Ano, se všemi akciemi jsou spojena stejná práva. Nově je základní kapitál společnosti 41.466.840,- Kč a je rozdělen na 16.466.840 kusů zaknihovaných akcií, o jmenovité hodnotě 1 Kč a 25.000.000 kusů listinných kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1 Kč.


3. Jaké doklady a informace budu potřebovat pro sepsání kupní smlouvy na nové akcie?

Pro sepsání smlouvy na nákup akcií budete potřebovat doklad totožnosti. Pro registraci do knihy akcionářů je potřebné udat číslo Vašeho bankovního účtu (povinné) a kontakt v podobě tel. čísla nebo emailové adresy.


4. Lze koupit nové akcie v jednotlivých kolech korespondenčně, tedy bez osobní účasti v sídle HPH?

To bohužel možné není. Je nutné postupovat v souladu s usnesením valné hromady společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. v likvidaci (HPH), rovněž společnost BH Securities a.s. se může řídit jen pokyny HPH ve smyslu usnesení, jak si je schválili akcionáři HPH. Dle tohoto usnesení je pro nákup akcií v jednotlivých kolech nutná osobní účast, případně se lze nechat zastoupit plnou mocí, na plné moci však musí být ověřen podpis, viz dále citace ze schváleného usnesení valné hromady:

„místem pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, akcionář vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen“.


5. Je možné neúčastnit se prvního kola, kde se upisuje pouze 1 nová akcie, ale účastnit se druhého kola a upsat rovnou 5 nových akcií?

Ano, tento postup je možný.


6. Je možné nakoupit akcie ve všech kolech úpisu zasláním celkové částky na váš účet a akcie si vyzvednout po skončení všech kol úpisu najednou?

To, bohužel, možné není. Každé kolo vyžaduje osobní účast při sepsání smlouvy o koupi akcií.


7. Bude možné objednat se na určitou hodinu pro vyzvedávání nových akcií, aby se náhodou nestalo, že se v sídle společnosti sejde naráz hodně akcionářů a na všechny se ten den nedostane?

Pro vyzvednutí nových akcií se takový postup plánuje a podrobnosti o vyzvednutí budou s akcionáři konzultovány při sepsání smlouvy o koupi akcií. Pro rezervaci termínu na sepsání smlouvy o koupi akcií tento postup možný není. Věříme, že dva týdny jsou poměrně dlouhá doba a pořadí nehraje roli. Při vědomí, že je možné kupní cenu nových akcií vložit přímo na účet obchodníka, může trvat celý proces sepsání smlouvy a zaplacení právě jeden den. Doporučujeme akcionářům nenechávat sepsání kupní smlouvy v sídle Společnosti na poslední den, ale zároveň velmi doporučujeme nevyužít hned dnů prvních.