OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

O HPH

Stanovy v aktuálním znění se zohledněním usnesení valné hromady konané dne 13.9. 2018 ke stažení ve formátu PDF.


Výše základního kapitálu společnosti je 41.466.840 Kč a je rozdělen na 16.466.840 kusů zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě 1 Kč a 25.000.000 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 Kč.

Historie Harvardského průmyslového holdingu

Historie Harvardského průmyslového holdingu, a. s. - v likvidaci (dále jen HPH) začíná dne 21. listopadu 1991, kdy do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040 byl zapsán Harvardský dividendový investiční fond, a. s. Fond byl založen jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 17. října 1991. Touto smlouvou bylo dohodnuto složení představenstva, dozorčí rady a byly schváleny stanovy společnosti.

Zakladatel upsal celý základní kapitál ve výši 100.000,- Kčs rozdělený na 10 akcií znějících na jméno v nominální hodnotě 10.000,- Kčs. Předmětem podnikání Harvardského dividendového investičního fondu, a. s. bylo soustřeďování investičních bodů od držitelů investičních kupónů a jejich použití k nákupu akcií podniků privatizovaných v rámci kupónové privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. a správa takto nabytého majetku. Od 6. května 1993 potom i nákup nemovitostí, movitostí nebo investic na základě dohody o tichém společenství, nebo vkladů na oddělených bankovních účtech a správa takto nabytého majetku a jakákoliv další činnost, která je v souladu s činností fondu podle zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Cílem bylo zajistit akcionářům postupné dlouhodobé zhodnocování jejich podílů na kapitálu fondu. To platilo do 11. dubna 1996, kdy těsně před novelou zákona č. 248/1992 Sb. se Harvardský dividendový investiční fond, a. s. přetransformoval na Harvardský průmyslový holding, a.s.

Dne 20. června 1996 rozhodla valná hromada o sloučení Harvardského průmyslového holdingu, a. s. (IČO: 44269595) s:

 • Harvardskou diamantovou společností, a. s. (IČO: 45312125)
 • Harvardskou contrariánskou společností, a. s (IČO: 45312117)
 • Harvardským spolkem menších společností, a. s. (IČO: 45312109)
 • Harvardskou arbitrážní společností, a. s. (IČO: 45312095)
 • Harvardskou finanční společností, a. s. (IČO: 44268777)
 • Sklo Union, a. s. (IČO: 00012726)

s tím, že HPH se stane jejich universálním právním nástupcem a převezme obchodní jmění těchto společností. Zapsáno bylo v obchodním rejstříku od 14. května 1997.

Dne 30. srpna 1997 rozhodla valná hromada o zrušení HPH s likvidací a dne 31. října 1997 byla zapsána do obchodního rejstříku likvidace Harvardského průmyslového holdingu, a. s., a likvidátorem (prvním) se stal ing. Boris Vostrý, CSc. který byl tou dobou současně i předsedou představenstva HPH.

Dne 15. prosince 2000 byl do obchodního rejstříku zapsán jako likvidátor společnosti Harvardský průmyslový holding, a. s. – v likvidaci doc. Ing. ZDENĚK ČASTORÁL, DrSc. který nahradil ing. Borise Vostrého, CSc.

Dne 21. března 2017 byli zapsáni do obchodního rejstříku další dva likvidátoři Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci společnost Tomko a partneři, v. o. s. a JUDr. Dagmar Mixová s tím, že likvidátoři zastupují společnost vždy dva společně.

Dne 2.10.2018 bylo do OR zapsáno snížení základního kapitálu, o kterém rozhodla valná hromada konaná 13.9.2018. Důvodem snížení základního kapitálu byla vysoká ztráta společnosti vykázaná v účetní závěrce za rok 2017. Účelem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty společnosti ve výši 16.450.373.160 Kč. Základní kapitál se snižuje z částky 16.466.840.000 Kč o částku 16.450.373.160 Kč na částku 16.466.840 Kč.

Dne 19.10.2018 bylo do OR zapsáno zvýšení základního kapitálu, o kterém rozhodla valná hromada konaná 13.9.2018. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25.000.000 Kč na částku 41.466.840 Kč. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 25.000.000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1 Kč, emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1 Kč.


Likvidátoři společnosti:

 • doc. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc,
 • JUDr. Dagmar Mixová,
 • Tomko a partneři, v.o.s., IČO 01696262.

Aktuální složení představenstva:

 • Jakub Sedláček - předseda představenstva,
 • RNDr. Jan Materna, Ph.D. - člen představenstva,
 • Mgr. Renata Reichmanová - člen představenstva.

Aktuální složení dozorčí rady:

 • Karel Staněk - předseda dozorčí rady,
 • Tomáš Ševčík - člen dozorčí rady,
 • Jiří Punar - člen dozorčí rady.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.