Úpis 2021

Valná hromada Společnosti rozhodla dne 11.6.2021 o navýšení základního kapitálu úpisem nových akcií, a to o částku ve výši
6 250 000,- Kč na 46 138 578,- Kč. 

Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze dne 23.června 2021. Základní kapitál Společnosti je tedy ve výši 46 138 578,- Kč. 

Ke zvýšení základního kapitálu bylo vydáno 6 250 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1,- Kč, emisní kurz každé akcie je 4,- Kč. Nové akcie v počtu 6 250 000 kusů nových akcií upsal podle § 489 zákona o obchodních korporacích obchodník s cennými papíry BH Securities a.s., IČ 60192941 se sídlem Na Příkopě 848/6, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 60192941.  

Nové akcie budou prodávány dle valnou hromadou schváleného usnesení obchodníkem s cennými papíry BH Securities a.s. 

 • 3. a 4. kolo prodeje

  V prvním kole bylo prodáno celkem 3.806.662 nových akcií Společnosti, ve Druhém kole prodeji akcií bylo k dispozici 2.443.338 nových akcií Společnosti. Ve druhém kole bylo prodáno 2.443.254 ks nových akcií, tedy nebyly prodány všechny nové akcie, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií byl výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů.

  S ohledem na výše uvedené Obchodník a Společnost tímto informují, že třetí kolo prodeje akcií v souladu s usnesením valné hromady ze dne 11.6. 2021 neproběhne.

  Obchodník a Společnost tímto informují o čtvrtém kole prodeje akcií 

  V rámci prodeje bylo v prvním a druhém kole prodáno celkem 6.249.916 ks akcií, nebylo tedy prodáno 84 ks akcií Emitenta, jako důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů, jedná se o akcie kmenové, které mají listinnou podobu a zní na jméno, přičemž každá akcie má jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie činí 4,- Kč

  Nové akcie, neprodané v prvních třech, respektive dvou kolech budou prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci - společnosti EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno-Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsané v obchodním rejstříku pod sp.zn. oddíl C, vložka 19480 vedené Krajským soudem v Brně, jak to rozhodla valná hromada dne 11.6. 2021

  Dne 1.12.2021 proběhlo 4. kolo prodeje nových listinných akcií společnosti. Pro 4. kolo bylo k dispozici 84 kusů akcií, které zbyly v důsledku zaokrouhlování objednávek ve 2. kole. Podle usnesení VH ze dne 11.6.2021 byla jediným účastníkem 4. kola a zároveň nabyvatelem těchto akcií společnost EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, Nové Sady 583/18, 60200 Brno.
  Tímto byl úpis nových listinných kmenových akcií, ve formě na jméno v počtu 6.250.000 ks ukončen.

  22. 11. 2021 | Souborů: 1

 • 2. kolo prodeje

  Termín 2. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven na tři týdny od 11.10.2021. Prodej bude probíhat v pracovní dny od 9:00 hod., v sídle společnosti na adrese Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, 1. patro kancelář č. 111.

  Naše společnost považuje za důležité chovat se v této době obezřetně a solidárně, a proto vyzývá a žádá akcionáře, aby si rezervovali čas pro návštěvu kanceláře společnosti v REZERVAČNÍM SYSTÉMU.
  Bez rezervace termínu nebude akcionáři, z uvedených důvodů, umožněn vstup do kanceláře !!!.

  Žádáme akcionáře, aby počítali s tím, že na uvedený čas bude umožněn vstup jen omezenému počtu lidí. Ostatní si na svůj termín musí počkat mimo budovu. Dodržujte časový harmonogram, dřívější příchod nezaručuje dřívější odbavení, pozdní příchod může vést k delšímu čekání na odbavení.

  AML / Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  • V souladu s pravidly obchodníka BH Securities a.s. budeme pořizovat fotokopii osobního dokladu
  • V případě, že částka za kterou budete chtít zakoupit akcie převyšuje 1000 EUR je nutné vyplnit AML dotazník. Dotazník si můžete stáhnout níže a přinést vyplněný nebo jej vyplnit na místě.

  Více informací a odpovědi na časté dotazy 

  Pro druhé kolo prodeje akcií bylo k dispozici všem akcionářům, respektive osobám s přednostním právem, celkem 2 443 338 kusů akcií v nominální hodnotě 2.443.338,- Kč. Účastníci druhého kola prodeje akcií uzavřeli smlouvy v souhrnném počtu 7 427 052 kusů akcií v nominální hodnotě 7.427.052,- Kč. Koeficient, kterým je krácen počet akcií dle odstavce 5 smlouvy, je tedy určen jako podíl 2443338/7427052.

  23. 7. 2021 | Souborů: 5

 • 1. kolo prodeje

  Termín 1. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven na tři týdny od 6.9.2021. Prodej bude probíhat v pracovní dny od 9:00 hod., v sídle společnosti na adrese Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, 1. patro kancelář č. 111.

  Naše společnost považuje za důležité chovat se v této době obezřetně a solidárně, a proto vyzývá a žádá akcionáře, aby si rezervovali čas pro návštěvu kanceláře společnosti v REZERVAČNÍM SYSTÉMU.
  Bez rezervace termínu nebude akcionáři, z uvedených důvodů, umožněn vstup do kanceláře !!!.

  Žádáme akcionáře, aby počítali s tím, že na uvedený čas bude umožněn vstup jen omezenému počtu lidí. Ostatní si na svůj termín musí počkat mimo budovu. Dodržujte časový harmonogram, dřívější příchod nezaručuje dřívější odbavení, pozdní příchod může vést k delšímu čekání na odbavení.

  AML / Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  • V souladu s pravidly obchodníka BH Securities a.s. budeme pořizovat fotokopii osobního dokladu
  • V případě, že částka za kterou budete chtít zakoupit akcie převyšuje 1000 EUR je nutné vyplnit AML dotazník. Dotazník si můžete stáhnout níže a přinést vyplněný nebo jej vyplnit na místě.

  V prvním kole úpisu bylo prodáno 3 806 662 kusů akcií v celkové nominální hodnotě 3 806 662 Kč za cenu 15 226 648 Kč. Pro druhé kolo prodeje je k dispozici 2 443 338 kusů akcií.

  Více informací a odpovědi na časté dotazy 

  23. 7. 2021 | Souborů: 6

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
7. 8. 2021 MS Word 48 kB 482
23. 7. 2021 MS Word 26,5 kB 474
AML dotazník fyzická osoba

AML / Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
V případě, že částka za kterou budete chtít zakoupit akcie převyšuje 1000 EUR je nutné vyplnit AML dotazník. Dotazník si můžete stáhnout a přinést vyplněný.

18. 8. 2021 PDF 236,33 kB 436
AML dotazník právnická osoba

AML / Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
V případě, že částka za kterou budete chtít zakoupit akcie převyšuje 1000 EUR je nutné vyplnit AML dotazník. Dotazník si můžete stáhnout a přinést vyplněný.

18. 8. 2021 PDF 254,09 kB 430