Informace

Zápis společnosti z VH 2017

Dne 29.5. 2017 se konala v sále hotelu Olšanka valná hromada společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valné hromady se zúčastnili i nově jmenovaní likvidátoři společnosti a přednesli svou zprávu. Přikládáme zápis společnosti z této VH a přílohy.

28.6.2017 |Typ: PDF |Velikost: 3,92 MB |Počet stažení: 362

Zápis z VH Společnosti HPH, a.s. - v likvidaci

Dne 7. září se konala v sále Zotavovny Vězeňské služby ČR Praha, na adrese Na Květnici 1105/10, Praha 4 , valná hromada společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Zápis z VH najdete zde. Součástí zápisu jsou i přílohy.

8.10.2015 |Typ: PDF |Velikost: 2,57 MB |Počet stažení: 1372

Zpráva dozorčí rady o činnosti

Dozorčí rada přednesla na valné hromadě společnosti dne 7.9. 2015 svou zprávu o činnosti za rok 2014.

18.9.2015 |Typ: PDF |Velikost: 182,75 kB |Počet stažení: 975

Zpráva představenstva

Na valné hromadě dne 7.9. 2015 předneslo představnestvo společnosti zprávu za rok 2014.

8.9.2015 |Typ: PDF |Velikost: 211,31 kB |Počet stažení: 1360

Pozvánka na VH 7.9. 2015

Všechny potřebné informace k chystané VH naleznete v záložce STÁHNOUT.

31.7.2015 |Typ: PDF |Velikost: 203,2 kB |Počet stažení: 896

Stanovy Společnosti

Představenstvo předkládá akcionářům stanovy, o jejichž platnosti bude rozhodovat VH Společnosti 7. září 2015

31.7.2015 |Typ: PDF |Velikost: 246,51 kB |Počet stažení: 1590

Výmaz kyperských společností

Dozorčí rada a představenstvo mají k dispozici aktuální informaci, že většina ze třinácti kyperských společností, byla vymazána z kyperského rejstříku obchodních společností.

29.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 432,43 kB |Počet stažení: 892

Audit účetnictví společnosti

Audit účetní závěrky společnosti je jediným relevantním ukazatelem hospodaření společnosti.

27.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 324,71 kB |Počet stažení: 1293

Stav likvidace

O likvidaci společnosti HPH se dá říci s určitostí jen to, že akcionářům nepřinesla ani po 15 letech nic.

27.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 181,04 kB |Počet stažení: 966

Jmenování znalkyně

Soud vyhověl představenstvu a jmenoval znalkyni Ing. Evu Jiráčkovou, aby ocenila majetek společnosti.

24.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 237,31 kB |Počet stažení: 1044

Náklady na valnou hromadu

Přesto, že je společnost v likvidaci, je důležité, aby měli akcionáři možnost volby představenstva a DR společnosti. Je to zřejmě jediný způsob, jak mít nad likvidací společnosti alespoň minimální kontrolu, ve smyslu dostupnosti relevantních informací.

24.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 364,22 kB |Počet stažení: 950


Kontakt

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Praha 1, Uhelný trh 414/9, 110 00

Aktuality

 • Zápis z NVH, konané 5.4. 2018
 • Zápis z VH 8.3. 2018
 • Upozornění na povinnost odevzdat plnou moc
 • Zpráva Likvidátorů
 • Informace akcionářům
 • Bylo vydáno Rozhodnutí ředitele české burzy RM-SYSTÉM č. 9/2017 - Prodloužení doby pozastavení obchodování cenného papíru emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci na mnohostranném obchodním systému.
 • Bylo vydáno Rozhodnutí ředitele české burzy RM-SYSTÉM č. 5/2017 - Prodloužení doby pozastavení obchodování cenného papíru emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci na mnohostranném obchodním systému.
 • Představenstvo a likvidátoři svolávají VH společnosti na den 29.05. 2017
 • Kooptace člena představenstva
 • Dne 13.11. 2015 byl na společnost HPH, a.s. - v likvidaci podán společností ALKONY-CZ, a.s. insolvenční návrh.
 • Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na 7.9. 2015 (Pozvánka) a uveřejňuje znění stanov, které budou předloženy akcionářům ke schválení na této VH. V záložce Stáhnout naleznete další dokumenty, vztahující se k nadcházející VH.
 • Dozorčí rada dotázala dne 22.4. 2015 představenstvo, zda plánuje svolání valné hromady společnosti HPH, a.s. - v likvidaci.
 • Představenstvo se prostřednictvím svého předsedy dotázalo pana likvidátora, zda bude na základě předložených faktur hradit náklady spojené s organizací valné hromady. Zatím bez odpovědi.
 • Likvidátor se vymezil vůči těmto webovým stránkám, ačkoli jejich doménu schválila VH společnosti.