OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Obecné informace

Ve této složce jsou zveřejňovány informace, které nebudou obsahovat problematiku valných hromad nebo úpisu. Soubory ke stažení jsou zobrazovány spolu s krátkým popisem obsahu, informaci o formátu souboru, velikosti a počtu stažení.

Název Datum Typ Velikost Počet stažení
Platné znění stanov dle usnesení VH 11.6.2021

Stanovy v aktuálním znění se zohledněním usnesení VH konané dne 13.9.2018, 27.6.2019, 12.6.2020 a 11.6.2021

24. 11. 2021 PDF 8,62 MB 22
28. 7. 2021 PDF 110,55 kB 186
Platné znění stanov dle usnesení VH 12.6.2020

Stanovy v aktuálním znění se zohledněním usnesení VH konané dne 13.9.2018, 27.6.2019 a 12.6.2020

20. 4. 2021 PDF 7,62 MB 0
Spor Vaberg spol. s.r.o u Obvodního soudu pro Prahu 1

Společnost neuspěla u Obvodního soudu pro Prahu 1 ani u odvolacího soudu ve sporu se společností Vaberg, které musela vyplatit žalovanou částku 1.377.052,- Kč plus příslušenství a náhradu nákladů řízení. Soudu při rozhodování usnadnil práci likvidátor Častorál, který těsně před jmenováním nových likvidátorů uznal závazky společnosti HPH ke společnosti Vaberg a tím ani neumožnil soudu zkoumat, zda Vaberg vyfakturovanou práci odvedl.

5. 3. 2021 PDF 361,74 kB 294
Informace o vývoji jednotlivých soudních řízení

Likvidátoři a představenstvo společnosti předkládají akcionářům souhrn informací, týkajících se některých soudních řízení. V dokumentu není uvedeno řízení o úschově peněz (tzv. úschova Bayer) ani řízení týkající se platnosti VH, o kterých již společnost informovala.

5. 2. 2021 PDF 137,1 kB 1836
Rozhodnutí VS o odvolání Doc. Z. Častorála z funkce likvidátora

Dne 3. září potvrdil Vrchní soud rozhodnutí Městského soudu v Praze o odvolání Doc. Ing. Zdeňka Častorála, DrSc z funkce likvidátora společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

14. 12. 2020 PDF 254,41 kB 768
Rozhodnutí o odvolání Doc. Z. Častorála z funkce likvidátora

Dne 26.7. 2019 rozhodl Městský soud v Praze o odvolání Doc. Ing. Zdeňka Častorála, DrSc. z funkce likvidátora společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

14. 12. 2020 PDF 229,3 kB 274
18. 11. 2020 PDF 191,28 kB
Zamítnutí návrhu o neplatnosti usnesení VH 27.6. 2019

Městský soud v Praze zamítl svým usnesení ze dne 1.10.2020 návrh na určení neplatnosti některých usnesení valné hromady konané dne 27.6.2020. Napadena byla usnesení o přeměně podoby zaknihovaných akcií na listinné akcie na jméno a s tím související změny některých bodů stanov společnosti.

18. 11. 2020 PDF 290,4 kB 543
Usnesení Městského soudu k VH 13.9.2018

Městský soud v Praze zamítl dne 11.9. 2020 návrh na určení neplatnosti všech usnesení valné hromady konané dne 13. 9. 2018, které podali pan Kaňovský a doc. Častorál. Plné znění usnesení.

25. 9. 2020 PDF 264,08 kB 0
Oznámení o snížení základního kapitálu a výzva věřitelům

Společnost Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci oznamuje, že řádná valná hromada Společnosti, která se konala dne 12. června 2020 od 15:00 hod. v hotelu Olšanka, přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti takto:

"Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 1.578.262, - Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát dva korun českých), tj. z 41.466.840, - Kč (slovy: čtyřicet jeden milion čtyři sta šedesát šest tisíc osm set čtyřicet korun českých) na 39.888.578, - Kč (slovy: třicet devět milionů osm set osmdesát osm tisíc pět set sedmdesát osm korun českých)."

29. 6. 2020 PDF 163,19 kB 682
Právo akcionáře na vysvětlení

Informace pro akcionáře společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci dle ustanovení § 357 zákona č. 90/2012 Sb. Právo akcionáře na vysvětlení...

12. 5. 2020 PDF 252,63 kB 1196