OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Obecné informace

Ve této složce jsou zveřejňovány informace, které nebudou obsahovat problematiku valných hromad nebo úpisu. Soubory ke stažení jsou zobrazovány spolu s krátkým popisem obsahu, informaci o formátu souboru, velikosti a počtu stažení.

Název Datum Typ Velikost Počet stažení
Oznámení o snížení základního kapitálu a výzva věřitelům

Společnost Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci oznamuje, že řádná valná hromada Společnosti, která se konala dne 12. června 2020 od 15:00 hod. v hotelu Olšanka, přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti takto:

"Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 1.578.262, - Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát dva korun českých), tj. z 41.466.840, - Kč (slovy: čtyřicet jeden milion čtyři sta šedesát šest tisíc osm set čtyřicet korun českých) na 39.888.578, - Kč (slovy: třicet devět milionů osm set osmdesát osm tisíc pět set sedmdesát osm korun českých)."

29. 6. 2020 PDF 163,19 kB 128
Právo akcionáře na vysvětlení

Informace pro akcionáře společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci dle ustanovení § 357 zákona č. 90/2012 Sb. Právo akcionáře na vysvětlení...

12. 5. 2020 PDF 252,63 kB 600
Platné znění stanov dle usnesení VH 27.6.2019

Stanovy v aktuálním znění se zohledněním usnesení VH konané dne 13.9.2018 a 27.6.2019

6. 5. 2020 PDF 327,47 kB 0
Distancování se od přípisů na webu prof. Zdeňka Častorála

Vyjádření, kterým se představenstvo Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci („HPH“) a likvidátoři HPH JUDr. Dagmar Mixová a společnost Tomko a partneři, v.o.s. zcela distancují od prohlášení, které jsou publikovány ve formě nepodepsaných přípisů na webových stránkách nepravomocně odvolaného likvidátora HPH prof. Zdeňka Častorála, registrovaných na jeho syna. Tato prohlášení jsou poškozující ve vztahu k HPH a jejím orgánům, zčásti nepravdivá a zčásti zavádějící a setkají se s příslušnými právními kroky.

17. 3. 2020 PDF 101,88 kB
Výzva prof. Zdeňku Častorálovi k poskytnutí svědecké výpovědi

Výzva představenstva Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci („HPH“) a likvidátorů HPH JUDr. Dagmar Mixové a společnosti Tomko a partneři, v.o.s. pro Městským soudem v Praze nepravomocně odvolaného likvidátora HPH prof. Zdeňka Častorála, aby ve smyslu mnoha jemu zaslaných doporučených dopisů poskytl svědeckou výpověď v řízení u Okresního soudu v Nikósii v Kyperské republice, sp. zn. 4414/2012, kde je HPH žalobcem. K této veřejné výzvě sahá společnost HPH velmi nerada a až poté, co selhala veškerá další snaha.

17. 3. 2020 PDF 104,51 kB
Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií

Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné emitenta - společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 44269595, Sp.zn. B 1040 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen “Společnost”)

6. 8. 2019 PDF 128,02 kB 2416
Zakládající smlouva Trust I

Předkládáme naskenovanou zakládající smlouvu trustu č. 1

6. 8. 2019 PDF 635,11 kB
Rozhodnutí kyperského soudu
Předkládáme znění usnesení kyperského soudu, který akceptoval dohodu z 31.3. 2011.
6. 8. 2019 PDF 28,67 kB 740
Dohoda Kypr 31.3. 2011
Předkládáme originál a neoficiální překlad Dohody uzavřené na Kypru dne 31.3. 2011
6. 8. 2019 PDF 274,21 kB 450
Rozsudek VS

Rozsudek vrchního soudu v Praze ze dne 17.10.2012, který rozhodl v odvolacím řízení ve věci odvolání obžalovaných Viktora Koženého a Ing. Borise Vostrého.

5. 8. 2019 PDF 1,2 MB 798
Výzva k podání nabídky na poskytnutí kontokorentního úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí kontokorentního úvěru pro Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci pro zajištění finančních zdrojů k provozu společnosti.

14. 6. 2019 PDF 147,57 kB 478
Zpráva likvidátorů k 9.4.2019
Vzhledem k poměrně velkým změnám v několika sporech, které společnost vede a blížící se valné hromadě, předkládáme zprávu o činnosti likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a společnosti Tomko a partneři, v.o.s. společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci (dále jen „HPH“ nebo „společnost“) za rok 2018 a částečně za rok 2019. Oproti poslední zprávě likvidátorů jsou změny pro přehlednost červeně.
18. 4. 2019 PDF 274,32 kB