Úpis - souhrnná informace

Valná hromada Společnosti dne 13.9.2018 rozhodla, mimo jiné, o zvýšení základního kapitálu (ZK) o částku ve výši 25.000.000,- Kč na částku 41.466.840,- Kč. Zvýšení ZK se provedlo upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Emisní kurz upsaných akcií byl splacen výhradně peněžitými vklady. Ke zvýšení ZK bylo vydáno 25.000.000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1,- Kč, emisní kurs každé akcie odpovídal její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč.

Nové akcie v počtu 25.000.000 kusů upsal podle § 489 ZOK dne 5.10.2018 obchodník s cennými papíry, společnost BH Securities a.s., IČO 60192941, Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka č. 2288 (dále jen "Obchodník").

Obchodník měl ve smlouvě o obstarání vydání akcií povinnost prodat všechny upsané akcie akcionářům Společnosti, na jejich žádost, v určeném místě, za určenou cenu a v určené lhůtě. Akcionářům vzniklo právo na koupi nových akcií od Obchodníka v rozsahu jejich přednostního práva s omezeními, jak bylo schváleno valnou hromadou Společnosti dne 13.9.2018.


1. kolo prodeje

Termín 1. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven od 9.11.2018 do 23.11.2018. Prodej probíhal v pracovní dny od 9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti na adrese Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, 1. patro kancelář č. 111.

Dne 23.11.2018 bylo ukončeno první kolo prodeje nových listinných akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci. Akcie zakoupené v prvním kole si akcionáři vyzvedli od úterý 11.12.2018 do pátku 14.12.2018 nebo v pondělí 17.12.2018, v sídle Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin.

V prvním kole bylo prodáno 2.039.853 kusů akcií v celkové nominální hodnotě 2.039.853,- Kč. Pro druhé kolo prodeje bylo k dispozici 22.960.147 kusů akcií v nominální hodnotě 22.960.147,- Kč.


2. kolo prodeje

Termín 2. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven od 4.1.2019 do 18.1.2019. Prodej probíhal v pracovní dny od 9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti na adrese Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, 1. patro kancelář č. 111.

Pro druhé kolo prodeje bylo k dispozici 22.960.147 kusů akcií v nominální hodnotě 22.960.147,- Kč.

Dne 18.1.2018 bylo ukončeno druhé kolo prodeje nových listinných akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci.  Akcie zakoupené ve druhém kole si akcionáři vyzvedli od úterý 5.2.2019 do pátku 22.2.2019 v sídle Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin.

Ve druhém kole bylo prodáno 10.430.836 kusů akcií v celkové nominální hodnotě  10.430.836,- Kč. Pro třetí kolo prodeje bylo k dispozici 12.529.311 kusů akcií v nominální hodnotě 12.529.311,- Kč.


3. kolo prodeje

Termín 3. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven od 8.2.2019 do 22.2.2019. Prodej probíhal v pracovní dny od 9:00 hod. do 12:00 hod. v sídle společnosti.

Dne 22.2.2019 bylo ukončeno 3. kolo prodeje nových listinných akcií společnosti. Pro 3. kolo bylo k dispozici všem akcionářům, resp. osobám s Přednostním právem, celkem 12.529.311 kusů akcií v nominální hodnotě 12.529.311 Kč. Účastníci 3. kola prodeje akcií uzavřeli smlouvy v souhrnném počtu 727.635.022 ks akcií v nominální hodnotě 727.635.022 Kč. Koeficient, kterým byl krácen počet akcií dle čl. II smlouvy, byl tedy určen jako podíl 12529311/727635022. Ve třetím kole bylo prodáno 12.529.181 kusů akcií v celkové nominální hodnotě 12.529.181,- Kč.


4. kolo prodeje

Dne 18.3.2019 proběhlo 4. kolo prodeje nových listinných akcií společnosti. Pro 4. kolo bylo k dispozici 130 kusů akcií, v nominální hodnotě 130 Kč, které zbyly v důsledku zaokrouhlování objednávek ve 3. kole.

Podle usnesení VH ze dne 13.9.2018 byla jediným účastníkem 4. kola a zároveň nabyvatelem těchto akcií společnost EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, Nové Sady 583/18, 60200 Brno – Staré Brno.

Tímto byl úpis nových listinných kmenových akcií, ve formě na jméno v počtu 25.000.000 ks ukončen.