Aktuality

Plné znění aktuality je přístupné po kliknutí na nadpis aktuality.

 • Druhé oznámení o snížení ZK a výzva věřitelům 2023

  Oznámení o datu druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

  31. 8. 2023 | Rubrika: Aktuality

 • Oznámení o snížení ZK a výzva věřitelům 2023

  Oznámení o datu prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

  30. 7. 2023 | Rubrika: Aktuality

 • Pozvánka na VH 21.7.2023

  Harvardský průmyslový holding, a.s. svolává valnou hromadu Společnosti s datem konání 21. červenec 2023 od 10:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

  20. 6. 2023 | Rubrika: Aktuality

 • Rozhodnutí soudu k VH 2021

  Harvardský průmyslový holding a. s. tímto informuje akcionáře, že Městský soud v Praze dne 23.5.2023 v rámci řízení vedeném pod č.j. 73 Cm 115/2021 rozhodl na návrh žalobců Ing. Jaroslava Licehamra a Ing. Miroslava Franka tak, že považuje za neplatné usnesení č. 8 valné hromady společnosti Harvardský průmyslový holding a. s. konané dne 11.6.2021, kterým valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 6 250 000,- Kč na částku 46 138 578,- Kč s tím, že ke zvýšení základního kapitálu bylo vydáno 6 250 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie je 1,- Kč, emisní kurs každé akcie činil 4,- Kč, přičemž se jednalo o akcie č.41466841 až č.47716840. 

  1. 6. 2023 | Rubrika: Aktuality

 • Pozvánka na VH 4.4.2023

  Harvardský průmyslový holding, as - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 4. dubna 2023 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

  2. 3. 2023 | Rubrika: Aktuality

 • Pozvánka na VH 10.6.2022

  Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 10. června 2022 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

  9. 5. 2022 | Rubrika: Aktuality

 • Bayer - rozhodnutí o získání předmětu úschovy

  Společnosti se podařilo získat v řízeních „kauza Bayer“ vedených u OS Praha 2,  Sp.zn. 0 Sd 11/2018 a Sp.zn. 37 C 33/2019 rozhodnutí o získání předmětu úschovy, tedy částky 20.126.440,- USD. Řízení jsou pravomocně skončena a finanční prostředky byly připsány na účet Společnosti.

  4. 5. 2022 | Rubrika: Aktuality

 • Rozhodnutí představenstva a likvidátorů k nepřeměněným akciím

  Představenstvo a Likvidátoři Společnosti s ohledem na usnesení valné hromady ze dne 27. 6. 2019, ve smyslu ust. § 529 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a s ohledem na rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp.zn. 79 Cm 124/2019 ze dne 1.10.2020 a Vrchního soudu č.j. 7 Cmo 67/2021 , ze dne 11.3.2022, které bylo Společnosti doručeno dne 20.4.2022.

  28. 4. 2022 | Rubrika: Aktuality

 • Předběžná informace k prodeji Nových akcií

  Valná hromada Společnosti rozhodla dle 11.6.2021 o navýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, a to o částku ve výši 6 250 000,- Kč na 46 138 578,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze dne 23.června 2021. Základní kapitál Společnosti je tedy ve výši 46 138 578,- Kč

  2. 7. 2021 | Rubrika: Aktuality

 • Pozvánka na VH 11.6.2021

  Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 11. června 2021 od 15:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

  11. 5. 2021 | Rubrika: Aktuality

 • Návrh kvalifikovaného akcionáře

  Představenstvo předkládá akcionářům návrh kvalifikovaného akcionáře na navýšení ZK společnosti. Po jednáních představenstva s kvalifikovaným akcionářem o změnách v technické části návrhu předkládá společnost finální podobu tohoto návrhu. Navýšením ZK společnosti podle tohoto návrhu se bude projednávat na nejbližší valné hromadě společnosti.

  4. 5. 2021 | Rubrika: Aktuality

 • Informace k vývoji soudních řízení

  Likvidátoři a představenstvo společnosti předkládají akcionářům souhrn informací, týkajících se jednotlivých soudních řízení.

  5. 2. 2021 | Rubrika: Aktuality