OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

 • Zpráva likvidátorů k 9.4.2019

  Vzhledem k poměrně velkým změnám v několika sporech, které společnost vede a blížící se valné hromadě, předkládáme zprávu o činnosti likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a společnosti Tomko a partneři, v.o.s. společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci (dále jen „HPH“ nebo „společnost“) za rok 2018 a částečně za rok 2019. Oproti poslední zprávě likvidátorů jsou změny pro přehlednost červeně.

  18.4.2019 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

 • Možnost oznámení změny majitele

  Společnost Harvardský průmyslový holding - v likvidaci informuje, že dne 11.4. 2019 v době od 13:00 do 16:00 hod. mají akcionáři možnost osobně nebo v zastoupení (na základě plné moci s ověřeným podpisem) nahlásit změnu majitele listinných akcií v sídle společnosti: Uhelný trh 414/9, Praha 1.

  9.4.2019 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

 • Výzva k vyzvednutí akcií po 3. kole

  Dne 22.2.2019 bylo ukončeno třetí kolo prodeje nových listinných akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci. Akcie zakoupené ve třetím kole si můžete vyzvednout od středy 13.3. do středy 20.3. 2019, v sídle Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v době...

  8.3.2019 | Rubrika: Úpis - aktuality | Komentářů: 0

 • Oznámení výsledků 3. kola

  Dne 22.2.2019 bylo ukončeno třetí kolo prodeje nových listinných akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci. Pro třetí kolo bylo k dispozici všem akcionářům, resp. osobám s Přednostním právem, celkem 12 529 311 kusů akcií v nominální hodnotě 12.529.311 Kč. Účastníci třetího kola prodeje akcií uzavřeli smlouvy v souhrnném počtu 727 635 022 ks akcií v nominální hodnotě 727.635.022 Kč. Koeficient, kterým je krácen počet akcií dle čl. II smlouvy, je tedy určen jako podíl 12529311/727635022.

  6.3.2019 | Rubrika: Úpis - aktuality | Komentářů: 0

 • Informace o zveřejnění vyhodnocení 3. kola

  K častým dotazům akcionářů, resp. oprávněných osob, kteří se zúčastnili třetího kola prodeje akcií Harvardského průmyslového holdingu, a.s. v likvidaci sdělujeme, že vyhodnocení tohoto kola bude zveřejněno ve středu 6.3.2019. V současné době se dokončuje prověření některých nabyvatelů z hlediska kontroly "AML".

  1.3.2019 | Rubrika: Úpis - aktuality | Komentářů: 0

 • Informace o soudním sporu

  Společnost Harvardský průmyslový holding - v likvidaci informuje, že dnes, 12.2.2019, došlo usnesením Městského soudu v Praze k zamítnutí návrhů společností HARVARD GROUP a.s. a Victoria Securitiy Printing a.s. na neplatnost usnesení náhradní valné hromady konané dne 5.4.2018. Toto rozhodnutí prozatím není pravomocné.

  12.2.2019 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

 • Zápis z jednání představenstva

  Představenstvo a právní zástupce se sešli za účelem projednání výkladu technických podmínek prodeje nových akcií Harvardského průmyslového holdingu a.s. - v likvidaci ve třetím kole. Prodej provádí obchodník s cennými papíry BH Securities a.s., v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti, schváleného valnou hromadou dne 13.9.2018.

  7.2.2019 | Rubrika: Úpis - aktuality | Komentářů: 0

 • Začátek a podmínky 3. kola

  Informace podle § 485 ZOK byly zveřejněny v obchodním věstníku dne 7.2.2019 pod značkou OV02312676. Termín 3. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven od 8.2.2019 do 22.2.2019. Plné znění textu je ke stažení ve složce...

  7.2.2019 | Rubrika: Úpis - aktuality | Komentářů: 0

 • Formuláře AML

  Pro urychlení administrativy, spojené s prodejem akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci ve třetím kole, předkládáme formuláře pro zjištění informací v souladu s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále „AML“) a  vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu...

  5.2.2019 | Rubrika: Úpis - aktuality | Komentářů: 0

 • Výzva k vyzvednutí akcií po 2. kole

  Dne 18.1.2019 bylo ukončeno druhé kolo prodeje nových listinných akcií společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci. Akcie zakoupené v druhém kole si můžete vyzvednout od úterý 5.2.2019 do pátku 22.2.2019, v sídle společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin.

  29.1.2019 | Rubrika: Úpis - aktuality | Komentářů: 0

 • Předběžná informace ke 3. kolu prodeje akcií

  Představenstvo a likvidátoři společnosti Harvardský průmyslový holding a.s. - v likvidaci informují akcionáře, že zahájení třetího kola prodeje akcií se připravuje k 8. 2.2019 v sídle společnosti, v čase od 9:00hodin do 12:00 hodin. Doba trvání třetího kola bude 2 týdny.

  V prvním kole prodeje nových akcií bylo prodáno 2 039 853 kusů akcií v celkové nominální hodnotě 2.039.853,- Kč. Ve druhém kole prodeje nových akcií bylo prodáno 10 430 836 kusů akcií v celkové nominální hodnotě 10.430.836,- Kč. Pro třetí kolo prodeje je k dispozici 12 529 311 kusů akcií v nominální hodnotě 12.529.311,- Kč.

  29.1.2019 | Rubrika: Úpis - aktuality | Komentářů: 0

 • Začátek a podmínky 2. kola

  Informace podle § 485 ZOK byly zveřejněny v obchodním věstníku dne 3.1.2019 pod značkou OV02178234. Termín 2. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven od 4.1.2019 do 18.1.2019. Plné znění textu je ke stažení ve složce ÚPIS - 2. kolo prodeje...

  3.1.2019 | Rubrika: Úpis - aktuality | Komentářů: 0

 • Výzva k vyzvednutí akcií po 1. kole

  Dne 23.11.2018 bylo ukončeno první kolo prodeje nových listinných akcií. Zakoupené akcie si můžete vyzvednout od úterý 11.12.2018 do pátku 14.12.2018 nebo v pondělí 17.12. 2018, v sídle společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin.

  6.12.2018 | Rubrika: Úpis - aktuality | Komentářů: 0

 • Předběžná informace k 2. kolu prodeje akcií

  Představenstvo a likvidátoři společnosti Harvardský průmyslový holding a.s. - v likvidaci informují akcionáře, že zahájení druhého kola prodeje akcií se připravuje k 4. 1.2019 v sídle společnosti. Doba trvání druhého kola bude 2 týdny.

  V prvním kole prodeje nových akcií bylo prodáno 2 039 853 kusů akcií v celkové nominální hodnotě 2.039.853,- Kč. Pro druhé kolo prodeje je k dispozici 22 960 147 kusů akcií v nominální hodnotě 22.960.147,- Kč.

  6.12.2018 | Rubrika: Úpis - aktuality | Komentářů: 0

 • Kauza "ASPEN"

  Ve věci žaloby Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci proti společnosti Landlocked Shipping Co., bylo dne 20.11.2018 vyneseno rozhodnutí odvolací divize Nejvyššího soudu státu New York (Supreme Court, Appellate Division), zasedající v senátu pěti soudců. Touto žalobou si HPH nárokuje prostředky, zajištěné v USA na účtech této společnosti a pocházející z prodeje nemovitosti odsouzeného Viktora Koženého v Aspenu. Činí tak na základě trestního rozsudku českého soudu, kterým byl Kožený odsouzen k mnohamiliardové náhradě škody...

  28.11.2018 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

 • Vzor PLNÉ MOCI

  Doporučený znění textu plné moci (ve formátu .doc) k zastupování akcionáře při nákupu nových listinných akcií od obchodníka BH Securities, a.s. najdete přímo ve složce ÚPIS - Plná moc. Podpis Akcionáře musí být úředně ověřen...

  12.11.2018 | Rubrika: Úpis - aktuality | Komentářů: 0

 • Začátek a podmínky 1. kola

  Informace podle § 485 ZOK byly zveřejněny v obchodním věstníku dne 8.11.2018 pod značkou OV02043728. Termín 1. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven od 9.11.2018 do 23.11.2018. Plné znění textu je ke stažení ve složce ÚPIS - 1. kolo prodeje...

  8.11.2018 | Rubrika: Úpis - aktuality | Komentářů: 0

 • Doplňující informace k 1. kolu prodeje akcií

  Nové listinné akcie budou prodávány dle valnou hromadou schváleného usnesení obchodníkem s cennými papíry BH Securities a.s. Zahájení prvního kola prodeje akcií se připravuje k 9.11.2018 v sídle společnosti. Doba trvání prvního kola bude 2 týdny od 9.11.2018 do 23.11.2018.

  Akcionářům lze doporučit dostavit se ke koupi akcií v druhé polovině příštího týdne, v prvních dnech lze totiž předpokládat velký zájem. Proto zdůrazňujeme, že není rozhodující pořadí, v jakém se akcionáři k odkupu nových akcií dostaví. Každý, kdo se dostaví k odkupu a splní podmínky schválené valnou hromadou dne 13.9.2018, bude uspokojen při koupi nových akcií v prvním kole v plném rozsahu.

  Toto je pouze informativní sdělení, informace pro akcionáře ve smyslu § 485 zákona o obchodních korporacích bude zveřejněna v souladu se schváleným usnesením valné hromady a zákonem o obchodních korporacích dne 8.11.2018.

  6.11.2018 | Rubrika: Úpis - aktuality | Komentářů: 0

 • Nová webová prezentace

  Dovolujeme si Vám představit nový vzhled a strukturu internetových stránek společnosti. Stránky jsou koncipované tak, aby bylo možné obsah zobrazovat na zařízení různých velikostí od monitoru přes tablet až po mobilní telefony a poskytnout tak uživatelům lepší pocit z jejich prohlížení.

  30.10.2018 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

 • Informace k 1. kolu prodeje akcií

  Představenstvo a likvidátoři společnosti informují akcionáře, že Městský soud v Praze provedl zápis zvýšení základního kapitálu, jak bylo toto zvýšení schváleno valnou hromadou 13.9.2018. Základní kapitál společnosti je tedy ve výši 41 466 840,- Kč. Nové akcie budou prodávány dle valnou hromadou schváleného usnesení obchodníkem s cennými papíry BH Securities a.s. Dovolujeme si rovněž informovat, že zahájení prvního kola prodeje akcií se připravuje k 9.11.2018 v sídle společnosti. Doba trvání prvního kola je 2 týdny.

  Toto je pouze informativní sdělení, informace pro akcionáře ve smyslu § 485 zákona o obchodních korporacích bude zveřejněna v souladu se schváleným usnesením valné hromady a zákonem o obchodních korporacích 8.11. 2018.

  23.10.2018 | Rubrika: Úpis - aktuality | Komentářů: 0

 • Informace o zvýšení ZK

  Představenstvo a likvidátoři společnosti informují akcionáře, že dne 19.10.2018 Městský soud v Praze provedl zápis zvýšení základního kapitálu, jak bylo toto zvýšení schváleno valnou hromadou 13.9.2018. Základní kapitál společnosti je tedy ve výši 41 466 840,- Kč. Nové akcie budou prodávány dle valnou hromadou schváleného usnesení obchodníkem s cennými papíry BH Securities a.s.

  Dovolujeme si rovněž informovat, že zahájení prvního kola prodeje akcií se připravuje k 9.11.2018 v sídle společnosti. Toto je pouze informativní sdělení, informace pro akcionáře ve smyslu § 485 zákona o obchodních korporacích bude zveřejněna v souladu se schváleným usnesením valné hromady a zákonem o obchodních korporacích.

  22.10.2018 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

 • Informace o snížení ZK

  Představenstvo a likvidátoři společnosti informují akcionáře, že dne 2.10.2018 Městský soud v Praze provedl zápis snížení základního kapitálu, jak bylo toto snížení schváleno valnou hromadou dne 13.9.2018. Základní kapitál společnosti je nově ve výši 16.466.840 Kč.

  4.10.2018 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

 • Výzva Prof. Častorálovi

  Dne 10.9.2018 byla Prof. Zdeňku Častorálovi - jednému ze tří likvidátorů společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci zaslaná veřejná výzva k účasti na připravované valné hromadě společnosti. Výzvz prof. Častorálovi adresovali další dva likvidátoři společnosti. Text výzvy ve formátu PDF ke stažení.

  11.9.2018 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

 • Zpráva likvidátorů

  Likvidátoři společnosti JUDr. Dagmar Mixová a společnost Tomko a partneři, v.o.s. informují ve zprávě o aktuálním stavu společnosti k 10.9.2018 a o spolupráci likvidátorů. Text zprávy ve formátu PDF ke stažení.

  10.9.2018 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

 • Prohlášení likvidátorů

  Vyjádření likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a společnosti Tomko a partneři, v.o.s. k dezinformacím rozšiřovaným prof. Zdeňkem Častorálem, vydané dne 27.6.2018.

  28.6.2018 | Rubrika: Aktuality | Komentářů: 0

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.