Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

sídlo: Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 44269595

zapsaná v Obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040Odvolání valné hromady s datem konání 12. července 2018

Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, IČO 44269595 (dále jen „Společnost“) tímto podle § 410 zákona č. 90/2012, zákona o obchodních korporacích odvolává valnou hromadu Společnosti s datem konání 12. července 2018 od 9,00 hod. v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ: 130 00. Celé znění zdůvodnění najdete zde.

ROZVAHA, VZZ, PŘÍLOHA ÚZ 2017, VZ a VÝROK AUDITORA

PROTINÁVRH ÚPISU AKCIÍ


Dne 5.dubna 2018 se v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00, konala Náhradní valná hromada společnsoti.

Zápis představenstva z této valné hromady naleznete zde.

Přílohy k zápisu.


Znění stanov, které schválila náhradní valná hromada dne 05.04. 2018

Zpráva Likvidátorů

Zpráva Představenstva

Zpráva Dozorčí rady

 

 


Kontakt

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Praha 1, Uhelný trh 414/9, 110 00

Aktuality