Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

sídlo: Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 44269595

zapsaná v Obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040Dne 12.července 2018 se v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00, bude konat řádná valná hromada společnsoti.

 Pozvánka na tuto řádnou valnou hromadu.


Dne 5.dubna 2018 se v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00, konala Náhradní valná hromada společnsoti.

Zápis představenstva z této valné hromady naleznete zde.

Přílohy k zápisu.


Znění stanov, které schválila náhradní valná hromada dne 05.04. 2018

Zpráva Likvidátorů

Zpráva Představenstva

Zpráva Dozorčí rady

 

 


Kontakt

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Praha 1, Uhelný trh 414/9, 110 00

Aktuality

 • Účetní závěrka a audit ÚZ 2016
 • Zápis z NVH, konané 5.4. 2018
 • Zápis z VH 8.3. 2018
 • Upozornění na povinnost odevzdat plnou moc
 • Zpráva Likvidátorů
 • Informace akcionářům
 • Bylo vydáno Rozhodnutí ředitele české burzy RM-SYSTÉM č. 9/2017 - Prodloužení doby pozastavení obchodování cenného papíru emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci na mnohostranném obchodním systému.
 • Bylo vydáno Rozhodnutí ředitele české burzy RM-SYSTÉM č. 5/2017 - Prodloužení doby pozastavení obchodování cenného papíru emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci na mnohostranném obchodním systému.
 • Představenstvo a likvidátoři svolávají VH společnosti na den 29.05. 2017
 • Kooptace člena představenstva
 • Dne 13.11. 2015 byl na společnost HPH, a.s. - v likvidaci podán společností ALKONY-CZ, a.s. insolvenční návrh.
 • Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na 7.9. 2015 (Pozvánka) a uveřejňuje znění stanov, které budou předloženy akcionářům ke schválení na této VH. V záložce Stáhnout naleznete další dokumenty, vztahující se k nadcházející VH.
 • Dozorčí rada dotázala dne 22.4. 2015 představenstvo, zda plánuje svolání valné hromady společnosti HPH, a.s. - v likvidaci.
 • Představenstvo se prostřednictvím svého předsedy dotázalo pana likvidátora, zda bude na základě předložených faktur hradit náklady spojené s organizací valné hromady. Zatím bez odpovědi.
 • Likvidátor se vymezil vůči těmto webovým stránkám, ačkoli jejich doménu schválila VH společnosti.