Pozvánka na VH 14.6.2024

Harvardský průmyslový holding, a.s. svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 14. června 2024 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13:00 hod. v místě konání valné hromady. Všechny informace a podklady pro valnou hromadu včetně  Výroční zprávy za rok 2023 najdete v záložce INFORMACE/VALNÉ HROMADY.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 4. červen 2024, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.