Informace o snížení ZK

Představenstvo a likvidátoři společnosti informují akcionáře, že dne 2.10.2018 Městský soud v Praze provedl zápis snížení základního kapitálu, jak bylo toto snížení schváleno valnou hromadou dne 13.9.2018.

Základní kapitál společnosti se snížil z hodnoty 16.466.840.000 Kč o hodnotu 16.450.373.160 Kč a nově má hodnotu 16.466.840 Kč.