Pozvánka na VH 21.7.2023

Harvardský průmyslový holding, a.s. svolává valnou hromadu Společnosti s datem konání 21. července 2023 od 10:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Všechny informace a podklady pro valnou hromadu najdete v záložce INFORMACE/VALNÉ HROMADY.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 11. červenec 2023, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.