Předběžná informace ke změně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné

S ohledem na dotazy akcionářů sdělujeme, že společnost Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci oznámila přeměnu zaknihovaných akcií na listinné akcie na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2019 Centrálnímu depozitáři cenných papírů (CDCP). V souladu s § 542 NOZ společnost HPH následně vyzve akcionáře k převzetí listinných akcií. Tato výzva je předpokládána koncem září 2019. V současné době HPH připravuje technické podmínky pro distribuci listinných akcií mezi akcionáře HPH.

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Představenstvo
Likvidátoři JUDr. Dagmar Mixová a Tomko a partneři, v.o.s.