Distanční přeměna a úschova akcií

Společnost připravila pro akcionáře způsob, jak provést přeměnu listinných akcií za zrušené zaknihované akcie, tedy jejich vyzvednutí v listinné podobě, bez fyzické přítomnosti akcionáře v sídle HPH. Akcionář si tímto způsobem zachová veškerá svá práva akcionáře a jeho akcie nebudou zpeněženy z důvodu jejich nevyzvednutí. Celá tato služba je pro akcionáře zcela bezúplatná. Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci uvedenou službu poskytuje s ohledem na současnou bezpečnostní situaci a nejistý budoucí vývoj (prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19). Návod na udělení pověření a více informací a odpovědi na časté dotazy se dozvíte v rozsáhlejším textu.