Aktuality - Přeměna

 • Informace k přeměně a zpeněžení nevyzvednutých akcií II

  Společnost vyzvala akcionáře, kteří neprovedli přeměnu zaknihovaných akcií na akcie (podle usnesení valné hromady 27.6.2019,) a to i poskytnutím dodatečné lhůty. Společnost si je však vědoma situace, kdy je obecně vládními nařízeními z důvodu pandemie onemocnění COVID – 19 ztížen a omezen každodenní život občanů ČR, což mohlo mít rovněž podstatný vliv na probíhající přeměnu akcií Společnosti. Je známo že rok 2020 jakož i první polovina roku 2021 byla v ČR z hlediska zvládání pandemie COVID – 19 značně problematická, byl opakovaně významně omezován volný pohyb osob po území ČR, apod. S ohledem na uvedené Společnost prozatím nepřistoupila k prodeji nevyzvednutých akcií a  vyčkává, jaký bude vývoj pandemie COVID – 19 ve druhé polovině roku 2021, pak bude rozhodnuto o termínu prodeje nevyzvednutých akcií. Informace o termínu prodeje bude s předstihem zveřejněna na webových stránkách Společnosti.
  Společnost dává tímto možnost akcionářům provést přeměnu a úschovu akcií distanční formou. Více informací najdete na stránkách společnosti https://www.hphas.cz/inpage/distancni-premena-a-uschova-akcii/

  11. 6. 2021 | Rubrika: Aktuality - Přeměna

 • Informace k přeměně a zpeněžení nevyzvednutých akcií

  K dnešnímu dni si přeměnilo a vyzvedlo nebo uschovalo 21.467 akcionářů svých 4.928.039 akcií. Společnost do valné hromady, plánované na červen tohoto roku, neuvažuje  o zpeněžení nevyzvednutých akcií, především z epidemických důvodů. Dává tím možnost akcionářům provést přeměnu a úschovu akcií distanční formou. Více informací najdete na stránkách společnosti https://www.hphas.cz/inpage/distancni-premena-a-uschova-akcii/

  26. 3. 2021 | Rubrika: Aktuality - Přeměna

 • Výzva k převzetí akcií – dodatečná lhůta

  Stanovení dodatečné lhůty k převzetí akcií Společnosti vydaných ve formě akcií na jméno v listinné podobě. Dodatečná lhůta je stanovena od 17.8.2020 do 20.11.2020.

  12. 8. 2020 | Rubrika: Aktuality - Přeměna

 • Distanční přeměna a úschova akcií

  Společnost připravila způsob vyzvednutí akcií v listinné podobě, bez fyzické přítomnosti akcionáře v sídle HPH. Akcionář si tímto způsobem zachová veškerá svá práva akcionáře a jeho akcie nebudou zpeněženy z důvodu jejich nevyzvednutí.

  13. 5. 2020 | Rubrika: Aktuality - Přeměna

 • Přerušení výměny akcií na dobu neurčitou

  Z důvodu rozšíření opatření vlády ČR, zabraňující šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, bude přerušení výměny akcií prodlouženo na dobu neurčitou. V následujících dnech, až do odvolání, tedy nebude sídlo HPH otevřeno. K tomuto opatření se přistupuje zejména s ohledem na závažnost současné situace a opatřením vlády ČR.

  Současně Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci ujišťuje všechny dotčené akcionáře, že výměna akcií bude umožněna po odeznění nebezpečí tohoto onemocnění. O dalších krocích Vás budeme informovat.

  17. 3. 2020 | Rubrika: Aktuality - Přeměna

 • Přerušení vydávání akcií

  Počínaje zítřkem 11.3.2020, Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci přerušuje výměnu zaknihovaných akcií za akcie listinné, a to z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

  Přerušení výměny akcií je od 11.3.2020 do 20.3.2020, v tomto období tedy nebude sídlo HPH otevřeno pro výměnu akcií. K tomuto opatření se přistupuje zejména s ohledem na skutečnost, že většina akcionářů přicházejících si provést výměnu akcií patří do vysoce rizikové skupiny osob ohrožených onemocněním COVID-19.

  Současně Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci ujišťuje všechny dotčené akcionáře, že výměna akcií bude umožněna po odeznění nebezpečí tohoto onemocnění. Další informace budou doplněny v průběhu příštího týdne.

  10. 3. 2020 | Rubrika: Aktuality - Přeměna

 • Termíny v Brně

  Vzhledem na opakující se dotazy akcionářů, ohledně dalšího termínu předávání akcií v Brně, sděluje Společnost následovné. Zajištění pracovišť pro vydávání akcií mimo sídlo HPH, je organizačně značně náročné. Proto se aktuálně nepočítá s dalším termínem vydávání akcií v Brně.

  2. 3. 2020 | Rubrika: Aktuality - Přeměna

 • Sdělení k termínům pro výměnu zaknihovaných akcií

  Společnost Harvardský průmyslový holding a.s. v likvidaci (HPH) sděluje, že v rezervačním systému jsou nově přístupné rovněž termíny v únoru a březnu 2020. HPH k častým dotazům uvádí, že uvedené termíny lze bez obav využívat k vyzvednutí listinných akcií, na místě tedy nejsou obavy, že akcie vyzvedávané po 5.2.2020 nejsou vyzvednuty řádně a HPH je považuje za řádně vyzvednuté.

  Dne 7.11.2019 byla navýšena kapacita vybraných termínů na pracovištích v Praze a Brně.

  7. 11. 2019 | Rubrika: Aktuality - Přeměna

 • Nové informace k dostupným termínům

  Kapacita všech termínů může být upravena (navýšena) po prvním proběhlém termínu přeměny zaknihovaných akcií (6.11.2019). Další termíny v místě Brno - Nové sady budou případně přidány až poté, co proběhne první termín přeměny zaknihovaných akcií v tomto místě (26.11.2019).

  Vzhledem k dotazům akcionářů Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci (HPH) výslovně sděluje a zdůrazňuje, že každému akcionáři, který má zájem o převzetí listinných akcií, budou tyto akcie vydány. HPH bude nadále rozšiřovat v rezervačním termínu možnosti pro vyzvednutí akcií. HPH dále sděluje, že po praktickém odzkoušení rychlosti odbavování jednotlivých akcionářů při předávání listinných akcií, bude zřejmě možné rozšířit i termíny ve dnech, které se v tomto okamžiku jeví jako zaplněné (z důvodu opatrnosti je nyní počítáno s jistou časovou rezervou). Proto není důvod k jakékoliv obavě, že by se na akcionáře nedostal termín pro vyzvednutí akcií a jeho akcie byly prodány.

  HPH zdůrazňuje, že základním účelem, který HPH sleduje, je vyměnit akcie všem akcionářům, kteří o to projeví zájem, nikoliv akcie prodat. HPH tedy bude rozšiřovat možnosti termínů v rezervačním systému.

  25. 10. 2019 | Rubrika: Aktuality - Přeměna