Informace k vývoji soudních řízení

Likvidátoři a představenstvo společnosti předkládají akcionářům souhrn informací, týkajících se vývoje jednotlivých soudních řízení.