Pozvánka na VH 10.6.2022

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 10. června 2022 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13:00 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 31. květen 2022, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2021 najdete v záložce INFORMACE/VALNÉ HROMADY