ŘÁDNÁ VH 10.6.2022

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
Zápis Společnosti z VH 10.6.2022

Zápis Společnosti z VH konané dne 10.6.2022 v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

23. 6. 2022 PDF 2,83 MB 634
23. 6. 2022 PDF 5,76 MB 397
23. 6. 2022 PDF 458,54 kB 403
Informace k dotazu akc. Pospíchala na VH 10.06.2022

Na základě dotazu akc. Pospíchala k bodu 3.16. zprávy likvidátorů na VH 10.06.2022, předkládá Společnost usnesení příslušného soudu, s jeho argumentací proč žalobu na náhradu škody zamítl.

21. 6. 2022 PDF 301,74 kB 367
Odpovědi na dotazy akcionáře Behra

Likvidátoři a představenstvo předkládají akcionářům odpovědi na dotazy Ing. Behra

9. 6. 2022 PDF 193,07 kB 562
9. 6. 2022 PDF 290,55 kB 363
Plná moc k zastupování na VH

Plná moc k zastupování na valné hromadě Společnosti.

17. 5. 2022 MS Word 17,15 kB 286
Výroční zpráva společnosti za rok 2021

Veškeré dokumenty a materiály, které jsou uváděny ve výroční zprávě, včetně výroční zprávy samé, jsou po domluvě k nahlédnutí v sídle společnosti a na zákonem stanovených místech.

10. 5. 2022 PDF 20,69 MB 440
Účetní závěrka 2021

Účetní závěrka společnosti, obsahující Rozvahu, Výkaz zisků a ztráty a Přílohu účetní závěrky 2021.

10. 5. 2022 PDF 10,65 MB 458
Zpráva likvidátorů

Zpráva o činnosti likvidátorů společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci za rok 2021 a částečně za rok 2022. 

10. 5. 2022 PDF 6,37 MB 546
Zpráva představenstva

Zpráva o činnosti představenstva společnosti za rok 2021.

10. 5. 2022 PDF 370,28 kB
Žádost kvalifikovaného akcionáře

Představenstvo obdrželo dne 23.4. 2022 žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení bodů programu valné hromady.

10. 5. 2022 PDF 710,35 kB