ŘÁDNÁ VH 10.6.2022

Název Datum Typ Velikost Počet stažení
Plná moc k zastupování na VH

Plná moc k zastupování na valné hromadě Společnosti.

17. 5. 2022 MS Word 17,15 kB 4
Výroční zpráva společnosti za rok 2021

Veškeré dokumenty a materiály, které jsou uváděny ve výroční zprávě, včetně výroční zprávy samé, jsou po domluvě k nahlédnutí v sídle společnosti a na zákonem stanovených místech.

10. 5. 2022 PDF 20,69 MB 45
Účetní závěrka 2021

Účetní závěrka společnosti, obsahující Rozvahu, Výkaz zisků a ztráty a Přílohu účetní závěrky 2021.

10. 5. 2022 PDF 10,65 MB 42
Zpráva likvidátorů

Zpráva o činnosti likvidátorů společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci za rok 2021 a částečně za rok 2022. 

10. 5. 2022 PDF 6,37 MB 81
Zpráva představenstva

Zpráva o činnosti představenstva společnosti za rok 2021.

10. 5. 2022 PDF 370,28 kB
Žádost kvalifikovaného akcionáře

Představenstvo obdrželo dne 23.4. 2022 žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení bodů programu valné hromady.

10. 5. 2022 PDF 710,35 kB
Pozvánka na VH 10.6.2022

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 10. června 2022 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13:00 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 31. května 2022, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.

9. 5. 2022 PDF 204,93 kB 99