Pozvánka na VH 4.4.2023

Harvardský průmyslový holding, as - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 4. dubna 2023 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13:00 hod. v místě konání valné hromady. Všechny informace a podklady pro valnou hromadu včetně Projektu fúze, Výroční zprávy a Zprávy likvidátorů za rok 2022 najdete v záložce INFORMACE/VALNÉ HROMADY.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 24. březen 2023, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Protože však tímto dnem je sobota 25. března 2023, připadá rozhodný den na nejblíže předcházející pracovní den, kterým je pátek 24. března 2023.