ŘÁDNÁ VH 4.4.2023

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
Pozvánka na VH 4.4.2023

Harvardský průmyslový holding, as - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 4. dubna 2023 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13:00 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 24. březen 2023, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. Protože však tímto dnem je sobota 25. března 2023, připadá rozhodný den na nejblíže předcházející pracovní den, kterým je pátek 24. března 2023.

2. 3. 2023 PDF 2,64 MB 177
Zpráva představenstva

Zpráva o činnosti představenstva společnosti za rok 2022.

2. 3. 2023 PDF 499,26 kB 111
Zpráva likvidátorů

Zpráva o činnosti likvidátorů společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci za rok 2022 a částečně za rok 2023. 

2. 3. 2023 PDF 5,2 MB 151
Výroční zpráva společnosti za rok 2022

Veškeré dokumenty a materiály, které jsou uváděny ve výroční zprávě, včetně výročních zpráv samé, jsou po domluvě k nahlédnutí v sídle společnosti a na zákonem stanovených místech.

2. 3. 2023 PDF 18,05 MB 119
Plná moc

Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě Společnosti.

2. 3. 2023 MS Word 17,22 kB 30
Projekt přeshraniční fúze

Popis projektu přeshraniční fúze společností Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci a TASS Holding, a.s.

2. 3. 2023 PDF 2,13 MB 91
Zpráva představenstva TH

Zpráva představenstva společnosti TASS Holding, a.s. o přeshraniční fúzi.

2. 3. 2023 PDF 2,42 MB 51
Zpráva představenstva HPH

Zpráva představenstva společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci o přeshraniční fúzi.

2. 3. 2023 PDF 1,4 MB 56
2. 3. 2023 PDF 113,49 kB
2. 3. 2023 PDF 15,41 MB 19
2. 3. 2023 PDF 9,44 MB 17
2. 3. 2023 PDF 12,47 MB 67