Rozhodnutí Vrchního soudu o odvolání Doc. Z. Častorála z funkce likvidátora společnosti

Vrchní soud v Praze potvrdil svým usnesením dne 3. září 2020 rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 26. července 2019 o odvolání Doc. Ing. Zdeňka Častorála z funkce likvidátora společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.