Sdělení k termínům pro výměnu zaknihovaných akcií

Společnost Harvardský průmyslový holding a.s. v likvidaci (HPH) sděluje, že v rezervačním systému jsou nově přístupné rovněž termíny v únoru a březnu 2020. HPH k častým dotazům uvádí, že uvedené termíny lze bez obav využívat k vyzvednutí listinných akcií, na místě tedy nejsou obavy, že akcie vyzvedávané po 5.2.2020 nejsou vyzvednuty řádně a HPH je považuje za řádně vyzvednuté.

Dne 7.11.2019 byla navýšena kapacita vybraných termínů na pracovištích v Praze a Brně.