Termíny v Brně

Vzhledem na opakující se dotazy akcionářů, ohledně dalšího termínu předávání akcií Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci (HPH) v Brně, sděluje Společnost následovné.

Akcie v listinné podobě se vydávají akcionářům na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2019. Společnost v souladu se zákonnými požadavky zajistila vydávání akcií v místě svého sídla, tedy Uhelný trh 9, 110 00 Praha 1. Dle našich zkušeností si akcie v sídle společnosti, tedy v Praze, vyzvedávají akcionáři nejen z celé České republiky, ale rovněž i ze zahraničí. Zajištění pracovišť pro vydávání akcií mimo sídlo HPH, je organizačně značně náročné. Proto se aktuálně nepočítá s dalším termínem vydávání akcií v Brně.

Současně si Vás dovolujeme odkázat na rezervační systém na těchto webových stránkách, kde je dostatečné množství termínu pro převzetí listinných akcií v sídle společnosti, na adrese Uhelný trh 9, Praha 1.