Začátek a podmínky 1. kola

Informace podle § 485 ZOK byly zveřejněny v obchodním věstníku dne 23.8.2021 pod značkou OV05139055

Termín 1. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven na tři týdny od 6.9.2021. Plné znění textu je ke stažení ve složce ÚPIS - 1. kolo prodeje. Prodej bude probíhat v pracovní dny od 9:00 hod., v sídle společnosti 1. patro kancelář č. 111.

Naše společnost považuje za důležité chovat se v této době obezřetně a solidárně, a proto vyzývá a žádá akcionáře, aby si rezervovali čas pro návštěvu kanceláře společnosti v REZERVAČNÍM SYSTÉMU.
Bez rezervace termínu nebude akcionáři, z uvedených důvodů, umožněn vstup do kanceláře !!!.

Žádáme akcionáře, aby počítali s tím, že na uvedený čas bude umožněn vstup jen omezenému počtu lidí. Ostatní si na svůj termín musí počkat mimo budovu. Dodržujte časový harmonogram, dřívější příchod nezaručuje dřívější odbavení, pozdní příchod může vést k delšímu čekání na odbavení.