Úpis - aktuality

Plné znění aktuality je přístupné po kliknutí na nadpis aktuality.

 • Vyhodnocení 2. kola úpisu akcií

  Pro druhé kolo prodeje akcií bylo k dispozici všem akcionářům, respektive osobám s přednostním právem, celkem 2 443 338 kusů akcií v nominální hodnotě 2.443.338,- Kč. Účastníci druhého kola prodeje akcií uzavřeli smlouvy v souhrnném počtu 7 427 052 kusů akcií v nominální hodnotě 7.427.052,- Kč. Koeficient, kterým je krácen počet akcií dle odstavce 5 smlouvy, je tedy určen jako podíl 2443338/7427052.

  8. 11. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality

 • Začátek a podmínky 1. kola prodeje akcií

  Informace podle § 485 ZOK byly zveřejněny v obchodním věstníku dne 23.8.2021 pod značkou OV05139055. Termín 1. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven od 6.9.2021 do 24.9.2021. Plné znění textu je ke stažení ve složce ÚPIS - 1. kolo prodeje. Prodej bude probíhat v pracovní dny od 9:00 hod. v sídle společnosti 1. patro kancelář č. 111...

  23. 8. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality

 • 3. kolo prodeje akcií

  V prvním kole bylo prodáno celkem 3.806.662 nových akcií Společnosti, ve Druhém kole prodeji akcií bylo k dispozici 2.443.338 nových akcií Společnosti. Ve druhém kole bylo prodáno 2.443.254 ks nových akcií, tedy nebyly prodány všechny nové akcie, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií byl výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů.

  S ohledem na výše uvedené Obchodník a Společnost tímto informují, že třetí kolo prodeje akcií v souladu s usnesením valné hromady ze dne 11.6. 2021 neproběhne....

  24. 11. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality

 • Začátek a podmínky 2. kola prodeje akcií

  Informace podle § 485 ZOK byly zveřejněny v obchodním věstníku dne 5.10.2021 pod značkou OV05365167. 
  Termín 2. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven na tři týdny od 11.10.2021. Plné znění textu je ke stažení ve složce ÚPIS - 2. kolo prodeje. Prodej bude probíhat v pracovní dny od 9:00 hod., v sídle společnosti 1. patro kancelář č. 111...

  5. 10. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality

 • 4. kolo prodeje akcií

  Obchodník a Společnost tímto informují o čtvrtém kole prodeje akcií 

  V rámci prodeje bylo v prvním a druhém kole prodáno celkem 6.249.916 ks akcií, nebylo tedy prodáno 84 ks akcií Emitenta, jako důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů, jedná se o akcie kmenové, které mají listinnou podobu a zní na jméno, přičemž každá akcie má jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie činí 4,- Kč. Nové akcie, neprodané v prvních třech, respektive dvou kolech budou prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci - společnosti EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno-Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsané v obchodním rejstříku pod sp.zn. oddíl C, vložka 19480 vedené Krajským soudem v Brně, jak to rozhodla valná hromada dne 11.6. 2021

  24. 11. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality

 • Vyhodnocení 1. kola úpisu akcií

  V prvním kole úpisu bylo prodáno 3 806 662 kusů akcií v celkové nominální hodnotě 3 806 662 Kč za cenu 15 226 648 Kč. Pro druhé kolo prodeje je k dispozici 2 443 338 kusů akcií.

  5. 10. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality