3. a 4. kolo prodeje

V prvním kole bylo prodáno celkem 3.806.662 nových akcií Společnosti, ve Druhém kole prodeji akcií bylo k dispozici 2.443.338 nových akcií Společnosti. Ve druhém kole bylo prodáno 2.443.254 ks nových akcií, tedy nebyly prodány všechny nové akcie, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií byl výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů.

S ohledem na výše uvedené Obchodník a Společnost tímto informují, že třetí kolo prodeje akcií v souladu s usnesením valné hromady ze dne 11.6. 2021 neproběhne.

Obchodník a Společnost tímto informují o čtvrtém kole prodeje akcií 

V rámci prodeje bylo v prvním a druhém kole prodáno celkem 6.249.916 ks akcií, nebylo tedy prodáno 84 ks akcií Emitenta, jako důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů, jedná se o akcie kmenové, které mají listinnou podobu a zní na jméno, přičemž každá akcie má jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie činí 4,- Kč

Nové akcie, neprodané v prvních třech, respektive dvou kolech budou prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci - společnosti EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno-Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsané v obchodním rejstříku pod sp.zn. oddíl C, vložka 19480 vedené Krajským soudem v Brně, jak to rozhodla valná hromada dne 11.6. 2021

Dne 1.12.2021 proběhlo 4. kolo prodeje nových listinných akcií společnosti. Pro 4. kolo bylo k dispozici 84 kusů akcií, které zbyly v důsledku zaokrouhlování objednávek ve 2. kole. Podle usnesení VH ze dne 11.6.2021 byla jediným účastníkem 4. kola a zároveň nabyvatelem těchto akcií společnost EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, Nové Sady 583/18, 60200 Brno.
Tímto byl úpis nových listinných kmenových akcií, ve formě na jméno v počtu 6.250.000 ks ukončen.

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
3. a 4. kolo prodeje akcií - informace pro akcionáře podle § 485

V prvním kole bylo prodáno celkem 3.806.662 nových akcií Společnosti, ve Druhém kole prodeji akcií bylo k dispozici 2.443.338 nových akcií Společnosti. Ve druhém kole bylo prodáno 2.443.254 ks nových akcií, tedy nebyly prodány všechny nové akcie, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií byl výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů.

S ohledem na výše uvedené Obchodník a Společnost tímto informují, že třetí kolo prodeje akcií v souladu s usnesením valné hromady ze dne 11.6. 2021 neproběhne.

Obchodník a Společnost tímto informují o čtvrtém kole prodeje akcií předem určenému zájemci podle rozhodnutí valné hromady ze dne 11.6. 2021.

22. 11. 2021 PDF 116,72 kB 410