Stáhnout

Přílohy zápisu z VH 5.4. 2018

14.5.2018 |Typ: PDF |Velikost: 2,07 MB |Počet stažení: 25

Zápis představenstva z NVH 5.4. 2018

27.4.2018 |Typ: PDF |Velikost: 292,09 kB |Počet stažení: 93

Zpráva likvidátorů společnosti

6.4.2018 |Typ: PDF |Velikost: 206,6 kB |Počet stažení: 162

Zápis z VH 8.3. 2018

29.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 603,54 kB |Počet stažení: 114

Pozvánka NVH 2018

19.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 168,44 kB |Počet stažení: 141

Zpráva Dozorčí rady

Zpráva Dozorčí rady.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 611,34 kB |Počet stažení: 209

Zpráva Představenstva

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 116,07 kB |Počet stažení: 211

Návrh Stanov akcionářem Jiříkem

Znení Stanov společnosti, navrhované akcionářem Jiříkem.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 220,61 kB |Počet stažení: 197

Stanovisko představenstva k žádosti

Představenstvo vydalo stanovisko k žádosti akcionáře Kaňovského.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 97,06 kB |Počet stažení: 206

Žádost akcionáře Kaňovského

Představenstvo obrželo žádost akcionáře Kaňovského.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 60,92 kB |Počet stažení: 175

Stanovisko k protinávrhu

Představenstvo vydalo k protinávrhu akcionáře Jiříka své stanovisko.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 162,65 kB |Počet stažení: 169

Protinávrh akc. Jiříka

Představenstvu byl doručen protinávrh akcionáře V. Jiříka.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 304,39 kB |Počet stažení: 175

Informace akcionářům

2.2.2018 |Typ: PDF |Velikost: 198,16 kB |Počet stažení: 280

Rozhodnutí 9/2017 RMS

2.2.2018 |Typ: PDF |Velikost: 213,42 kB |Počet stažení: 198

Nové znění stanov společnosti pro projednání VH 08.03.2018

2.2.2018 |Typ: PDF |Velikost: 331,55 kB |Počet stažení: 234

Pozvánka na VH 08.03. 2018

2.2.2018 |Typ: PDF |Velikost: 441,1 kB |Počet stažení: 317

Rozhodnutí RM Systému

Bylo vydáno Rozhodnutí ředitele české burzy RM-SYSTÉM č. 5/2017 - Prodloužení doby pozastavení obchodování cenného papíru emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci na mnohostranném obchodním systému.

10.7.2017 |Typ: PDF |Velikost: 216,43 kB |Počet stažení: 409

Zápis společnosti z VH 2017

10.7.2017 |Typ: PDF |Velikost: 948,81 kB |Počet stažení: 506

Přílohy zápisu společnosti z VH 2017

28.6.2017 |Typ: PDF |Velikost: 3,21 MB |Počet stažení: 495

Odpovědi na dotazy II

Likvidátoři JUDr. D. Mixová a Ing. M. Tomko předkládají odpovědi na druhou sadu otázek zaslaných před VH, která se konala dne 29.5. 2017.

2.6.2017 |Typ: PDF |Velikost: 653,19 kB |Počet stažení: 500

Zpráva likvidátorů

Zpráva likvidátorů, přednesená na VH dne 29.5. 2017

2.6.2017 |Typ: PDF |Velikost: 590,17 kB |Počet stažení: 559

Pozvánka na VH 29.05. 2017

Představenstvo a likvidátoři společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolávají valnou hromadu společnosti s datem konání 29.5. 2017 v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

9.5.2017 |Typ: PDF |Velikost: 409,51 kB |Počet stažení: 614

Kooptace J. Materny

Dva členové představenstva, zvolení řádně valnou hromadou (K. Staněk a R. Reichmanová) vzali na vědomí konec funkčního období člena představenstva a na svém jednání 27.4. 2017 hlasovali o návrhu na kooptaci Jana Materny do předstvenstva společnosti.

2.5.2017 |Typ: PDF |Velikost: 304,71 kB |Počet stažení: 533

Odpovědi na dotazy akcionářů

Nově jmenovaní likvidátoři odpověděli na otázky akcionářů před valnou hromadou společnosti.

28.4.2017 |Typ: PDF |Velikost: 480,4 kB |Počet stažení: 853

Návrh stanov k 29.05. 2017

Předkládáme návrh znění stanov před hlasováním na VH 29.05. 2017

11.4.2017 |Typ: PDF |Velikost: 332,03 kB |Počet stažení: 455

Prohlášení DR

Dne 13.11. 2015 byl na Společnost podán insolvenční návrh. Dozorčí rada nabídla likvidátorovi pomoc při obraně zájmů Společnosti a jejích akcionářů.

27.11.2015 |Typ: PDF |Velikost: 456,32 kB |Počet stažení: 1152

Přílohy zápisu VH 2015

13.10.2015 |Typ: PDF |Velikost: 3,31 MB |Počet stažení: 1282

Pozvánka na VH 7.9. 2015

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 7. září 2015 od 9:00 hod. v sále Zotavovny VS ČR Praha, na adrese Na Květnici 1105/10, Praha 4 – Nusle.

31.7.2015 |Typ: PDF |Velikost: 203,2 kB |Počet stažení: 1731

Výroční zpráva Společnosti za rok 2014 - bez zákonného auditu

Představenstvo předkládá Výroční zprávu Společnosti za rok 2014 tak, jak je uložena ve sbírce listin Obchodního rejstříku. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že tato Výroční zpráva neobsahuje doložku řádného auditu ani výrok auditora.

31.7.2015 |Typ: PDF |Velikost: 21,33 MB |Počet stažení: 1085

Účetní závěrka Společnosti za rok 2014 - bez zákonného auditu

Představenstvo předkládá ROZVAHU a ÚČETNÍ ZÁVĚRKU Společnosti za rok 2014 tak, jak je uložena ve sbírce listin Obchodního rejstříku.

31.7.2015 |Typ: PDF |Velikost: 10,11 MB |Počet stažení: 1049

Reakce

Reakce na informace uveřejněné na stránkách oficiální prezentace likvidátora HPH aneb Co se skrývá za objevnou informací o doméně HPH.

2.6.2015 |Typ: PDF |Velikost: 180,39 kB |Počet stažení: 1019

Výmaz kyperských společností

Dozorčí rada a představenstvo mají k dispozici aktuální informaci, že většina ze třinácti kyperských společností, byla vymazána z kyperského rejstříku obchodních společností.

29.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 432,43 kB |Počet stažení: 919

Stav likvidace

28.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 181,04 kB |Počet stažení: 904

Audit účetnictví společnosti

Audit účetní závěrky společnosti je jediným relevantním ukazatelem hospodaření společnosti.

27.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 324,71 kB |Počet stažení: 872

Náklady na valnou hromadu

Přesto, že je společnost v likvidaci, je důležité, aby měli akcionáři možnost volby představenstva a DR společnosti. Je to zřejmě jediný způsob, jak mít nad likvidací společnosti alespoň minimální kontrolu, ve smyslu dostupnosti relevantních informací.

24.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 364,22 kB |Počet stažení: 926

Jmenování znalkyně

Soud vyhověl představenstvu a jmenoval znalkyni Ing. Evu Jiráčkovou, aby ocenila majetek společnosti.

24.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 237,31 kB |Počet stažení: 839

Zápis společnosti z NVH 23.5.2014

Zápis společnosti z náhradní valné hromady společnosti konané dne 23.5.2014 v Praze.

7.6.2014 |Typ: PDF |Velikost: 1,3 MB |Počet stažení: 2377

Stanovisko svolavatele NVH

Stanovisko svolavatele NVH dne 23.5.2014 k vyádření "sekretariátu likvidátora"

19.5.2014 |Typ: PDF |Velikost: 116,15 kB |Počet stažení: 1882

Pozvánky na náhradní VH 23.5.2014

Pozvánka na náhradní valnou hromadu 23.5.2014

5.5.2014 |Typ: PDF |Velikost: 9,51 MB |Počet stažení: 1313

Pozvánka na valnou hromadu 5.5.2014

Pozvánka na valnou hromadu 5.5.2014

3.4.2014 |Typ: PDF |Velikost: 8,27 MB |Počet stažení: 1796

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva za rok 2012 sesatvená likvidátorem společnosti - neauditovaná

3.4.2014 |Typ: PDF |Velikost: 22,29 MB |Počet stažení: 1196

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva za rok 2011 sesatvená likvidátorem společnosti - neauditovaná

3.4.2014 |Typ: PDF |Velikost: 1,63 MB |Počet stažení: 1177

Účetní závěrka 2012

Účetní závěrka 2012 sestavená likvidátorem společnosti - neauditovaná

3.4.2014 |Typ: PDF |Velikost: 9,13 MB |Počet stažení: 1422

Účetní závěrka 2011

Účetní závěrka 2011 sestavená likvidátorem společnosti - neauditovaná

3.4.2014 |Typ: PDF |Velikost: 590,69 kB |Počet stažení: 1138


Kontakt

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Praha 1, Uhelný trh 414/9, 110 00

Aktuality

 • Zápis z NVH, konané 5.4. 2018
 • Zápis z VH 8.3. 2018
 • Upozornění na povinnost odevzdat plnou moc
 • Zpráva Likvidátorů
 • Informace akcionářům
 • Bylo vydáno Rozhodnutí ředitele české burzy RM-SYSTÉM č. 9/2017 - Prodloužení doby pozastavení obchodování cenného papíru emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci na mnohostranném obchodním systému.
 • Bylo vydáno Rozhodnutí ředitele české burzy RM-SYSTÉM č. 5/2017 - Prodloužení doby pozastavení obchodování cenného papíru emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci na mnohostranném obchodním systému.
 • Představenstvo a likvidátoři svolávají VH společnosti na den 29.05. 2017
 • Kooptace člena představenstva
 • Dne 13.11. 2015 byl na společnost HPH, a.s. - v likvidaci podán společností ALKONY-CZ, a.s. insolvenční návrh.
 • Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na 7.9. 2015 (Pozvánka) a uveřejňuje znění stanov, které budou předloženy akcionářům ke schválení na této VH. V záložce Stáhnout naleznete další dokumenty, vztahující se k nadcházející VH.
 • Dozorčí rada dotázala dne 22.4. 2015 představenstvo, zda plánuje svolání valné hromady společnosti HPH, a.s. - v likvidaci.
 • Představenstvo se prostřednictvím svého předsedy dotázalo pana likvidátora, zda bude na základě předložených faktur hradit náklady spojené s organizací valné hromady. Zatím bez odpovědi.
 • Likvidátor se vymezil vůči těmto webovým stránkám, ačkoli jejich doménu schválila VH společnosti.