Stáhnout

Zpráva představenstva odůvodňující navýšení základního kapitálu

Zpráva představenstva odůvodňující navýšení základního kapitálu a připuštění možnosti započtení pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií.

17.8.2018 |Typ: PDF |Velikost: 127,62 kB |Počet stažení: 22

Protinávrh Jiřík

Představenstvo obdrželo protinávrh od akcionáře Jiříka, který v bodu 9) Rozhodnutí o souběžném zvýšení základního kapitálu, navrhuje vynechání přednostního práva úpisu 8.533.160 ks pro společnost EuroHost, s.r.o.

13.8.2018 |Typ: PDF |Velikost: 4 MB |Počet stažení: 72

Pozvánka na VH 13.9. 2018

25.7.2018 |Typ: PDF |Velikost: 248,6 kB |Počet stažení: 147

Prohlášení likvidátorů z 26.6. 2018

12.7.2018 |Typ: PDF |Velikost: 175,85 kB |Počet stažení: 33

Zrušení VH 12.7. 2018

Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, tímto podle § 410 zákona č. 90/2012, zákona o obchodních korporacích odvolává valnou hromadu Společnosti s datem konání 12. července 2018 od 9,00 hod

10.7.2018 |Typ: PDF |Velikost: 92,67 kB |Počet stažení: 145

Protinávrh

Společnost obdržela protinávrh, který navrhuje změnu v úpisu nových listinných akcií společnosti.

10.7.2018 |Typ: PDF |Velikost: 3,94 MB |Počet stažení: 169

Výroční zpráva 2017

28.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 2,12 MB |Počet stažení: 106

Zpráva auditora a VZ 2017

28.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 9,65 MB |Počet stažení: 46

Zpráva představenstva pro ŘVH 12.7. 2018

27.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 922,64 kB |Počet stažení: 37

Zpráva likvidátorů pro ŘVH 12.7. 2018

27.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 4,38 MB |Počet stažení: 37

Příloha ÚZ 2017

26.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 316,28 kB |Počet stažení: 51

Rozvaha 2017

26.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 50,03 kB |Počet stažení: 60

VZZ 2017

26.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 25,01 kB |Počet stažení: 47

Informace pro akcionáře

Likvidátoři podávají informace k účetnictví společnosti, provedeným opravám a internetovým stránkám společnosti. 

25.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 144,51 kB |Počet stažení: 76

Zpráva auditora a výkazy 2016

Předkládáme kompletní účetní závěrku spolu s přílohou a zprávu auditora k účetní závěrce 2016. 

18.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 1,39 MB |Počet stažení: 72

Pozvánka na VH 12.7. 2018

11.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 215,87 kB |Počet stažení: 222

Přílohy zápisu z VH 5.4. 2018

14.5.2018 |Typ: PDF |Velikost: 2,07 MB |Počet stažení: 142

Zápis představenstva z NVH 5.4. 2018

27.4.2018 |Typ: PDF |Velikost: 292,09 kB |Počet stažení: 236

Zpráva likvidátorů společnosti

6.4.2018 |Typ: PDF |Velikost: 206,6 kB |Počet stažení: 270

Zápis z VH 8.3. 2018

29.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 603,54 kB |Počet stažení: 178

Pozvánka NVH 2018

19.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 168,44 kB |Počet stažení: 192

Zpráva Dozorčí rady

Zpráva Dozorčí rady.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 611,34 kB |Počet stažení: 285

Zpráva Představenstva

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 116,07 kB |Počet stažení: 289

Návrh Stanov akcionářem Jiříkem

Znení Stanov společnosti, navrhované akcionářem Jiříkem.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 220,61 kB |Počet stažení: 290

Stanovisko představenstva k žádosti

Představenstvo vydalo stanovisko k žádosti akcionáře Kaňovského.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 97,06 kB |Počet stažení: 258

Žádost akcionáře Kaňovského

Představenstvo obrželo žádost akcionáře Kaňovského.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 60,92 kB |Počet stažení: 218

Stanovisko k protinávrhu

Představenstvo vydalo k protinávrhu akcionáře Jiříka své stanovisko.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 162,65 kB |Počet stažení: 218

Protinávrh akc. Jiříka

Představenstvu byl doručen protinávrh akcionáře V. Jiříka.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 304,39 kB |Počet stažení: 221

Informace akcionářům

2.2.2018 |Typ: PDF |Velikost: 198,16 kB |Počet stažení: 346

Rozhodnutí 9/2017 RMS

2.2.2018 |Typ: PDF |Velikost: 213,42 kB |Počet stažení: 255

Nové znění stanov společnosti pro projednání VH 08.03.2018

2.2.2018 |Typ: PDF |Velikost: 331,55 kB |Počet stažení: 284

Pozvánka na VH 08.03. 2018

2.2.2018 |Typ: PDF |Velikost: 441,1 kB |Počet stažení: 360

Rozhodnutí RM Systému

Bylo vydáno Rozhodnutí ředitele české burzy RM-SYSTÉM č. 5/2017 - Prodloužení doby pozastavení obchodování cenného papíru emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci na mnohostranném obchodním systému.

10.7.2017 |Typ: PDF |Velikost: 216,43 kB |Počet stažení: 471

Zápis společnosti z VH 2017

10.7.2017 |Typ: PDF |Velikost: 948,81 kB |Počet stažení: 569

Přílohy zápisu společnosti z VH 2017

28.6.2017 |Typ: PDF |Velikost: 3,21 MB |Počet stažení: 562

Odpovědi na dotazy II

Likvidátoři JUDr. D. Mixová a Ing. M. Tomko předkládají odpovědi na druhou sadu otázek zaslaných před VH, která se konala dne 29.5. 2017.

2.6.2017 |Typ: PDF |Velikost: 653,19 kB |Počet stažení: 569

Zpráva likvidátorů

Zpráva likvidátorů, přednesená na VH dne 29.5. 2017

2.6.2017 |Typ: PDF |Velikost: 590,17 kB |Počet stažení: 644

Pozvánka na VH 29.05. 2017

Představenstvo a likvidátoři společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolávají valnou hromadu společnosti s datem konání 29.5. 2017 v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

9.5.2017 |Typ: PDF |Velikost: 409,51 kB |Počet stažení: 683

Kooptace J. Materny

Dva členové představenstva, zvolení řádně valnou hromadou (K. Staněk a R. Reichmanová) vzali na vědomí konec funkčního období člena představenstva a na svém jednání 27.4. 2017 hlasovali o návrhu na kooptaci Jana Materny do předstvenstva společnosti.

2.5.2017 |Typ: PDF |Velikost: 304,71 kB |Počet stažení: 587

Odpovědi na dotazy akcionářů

Nově jmenovaní likvidátoři odpověděli na otázky akcionářů před valnou hromadou společnosti.

28.4.2017 |Typ: PDF |Velikost: 480,4 kB |Počet stažení: 941

Návrh stanov k 29.05. 2017

Předkládáme návrh znění stanov před hlasováním na VH 29.05. 2017

11.4.2017 |Typ: PDF |Velikost: 332,03 kB |Počet stažení: 504

Prohlášení DR

Dne 13.11. 2015 byl na Společnost podán insolvenční návrh. Dozorčí rada nabídla likvidátorovi pomoc při obraně zájmů Společnosti a jejích akcionářů.

27.11.2015 |Typ: PDF |Velikost: 456,32 kB |Počet stažení: 1203

Přílohy zápisu VH 2015

13.10.2015 |Typ: PDF |Velikost: 3,31 MB |Počet stažení: 1346

Pozvánka na VH 7.9. 2015

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 7. září 2015 od 9:00 hod. v sále Zotavovny VS ČR Praha, na adrese Na Květnici 1105/10, Praha 4 – Nusle.

31.7.2015 |Typ: PDF |Velikost: 203,2 kB |Počet stažení: 1779

Výroční zpráva Společnosti za rok 2014 - bez zákonného auditu

Představenstvo předkládá Výroční zprávu Společnosti za rok 2014 tak, jak je uložena ve sbírce listin Obchodního rejstříku. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že tato Výroční zpráva neobsahuje doložku řádného auditu ani výrok auditora.

31.7.2015 |Typ: PDF |Velikost: 21,33 MB |Počet stažení: 1133

Účetní závěrka Společnosti za rok 2014 - bez zákonného auditu

Představenstvo předkládá ROZVAHU a ÚČETNÍ ZÁVĚRKU Společnosti za rok 2014 tak, jak je uložena ve sbírce listin Obchodního rejstříku.

31.7.2015 |Typ: PDF |Velikost: 10,11 MB |Počet stažení: 1099

Reakce

Reakce na informace uveřejněné na stránkách oficiální prezentace likvidátora HPH aneb Co se skrývá za objevnou informací o doméně HPH.

2.6.2015 |Typ: PDF |Velikost: 180,39 kB |Počet stažení: 1061

Výmaz kyperských společností

Dozorčí rada a představenstvo mají k dispozici aktuální informaci, že většina ze třinácti kyperských společností, byla vymazána z kyperského rejstříku obchodních společností.

29.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 432,43 kB |Počet stažení: 957

Stav likvidace

28.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 181,04 kB |Počet stažení: 948

Audit účetnictví společnosti

Audit účetní závěrky společnosti je jediným relevantním ukazatelem hospodaření společnosti.

27.4.2015 |Typ: PDF |Velikost: 324,71 kB |Počet stažení: 914


Kontakt

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Praha 1, Uhelný trh 414/9, 110 00

Aktuality