Stáhnout

Přílohy zápisu VH 13.9. 2018

Předkládáme opravené přílohy zápisu. Chybějící příloha č. 43 původně byla přímo součástí zápisu z VH.

8.10.2018 |Typ: PDF |Velikost: 11,71 MB |Počet stažení: 65

Zápis společnosti z VH 13.9. 2018

5.10.2018 |Typ: PDF |Velikost: 545,64 kB |Počet stažení: 100

Protinávrh Husník

12.9.2018 |Typ: PDF |Velikost: 90,88 kB |Počet stažení: 196

Stanovisko ke změně Stanov

12.9.2018 |Typ: PDF |Velikost: 67,7 kB |Počet stažení: 64

Stanovisko k protinávrhu - Jiřík

12.9.2018 |Typ: PDF |Velikost: 74,74 kB |Počet stažení: 86

Zpráva likvidátorů k 10.9. 2018

12.9.2018 |Typ: PDF |Velikost: 250,21 kB |Počet stažení: 166

Protinávrh Provazníčková

12.9.2018 |Typ: PDF |Velikost: 104,22 kB |Počet stažení: 79

Návrh Horvath

11.9.2018 |Typ: PDF |Velikost: 467,33 kB |Počet stažení: 53

Návrh Zavadil

11.9.2018 |Typ: PDF |Velikost: 343,45 kB |Počet stažení: 51

Veřejná výzva Prof. Častorálovi

11.9.2018 |Typ: PDF |Velikost: 318,48 kB |Počet stažení: 210

Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře Horvátha

Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře Horvátha.

11.9.2018 |Typ: PDF |Velikost: 94,48 kB |Počet stažení: 34

Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře Zavadila

Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře Zavadila.

11.9.2018 |Typ: PDF |Velikost: 98,39 kB |Počet stažení: 129

Zpráva DR k ÚZ 2017

30.8.2018 |Typ: PDF |Velikost: 158,77 kB |Počet stažení: 73

Zpráva DR k ÚZ 2016

30.8.2018 |Typ: PDF |Velikost: 545,58 kB |Počet stažení: 60

Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře Kaňovského

Společnosti byla doručena žádost o doplnění programu valné hromady Společnosti ze dne 21.8.2018. 

29.8.2018 |Typ: PDF |Velikost: 120,93 kB |Počet stažení: 104

Žádost o doplnění programu VH

Představenstvo obdrželo od akcionáře Kaňovského Žádost o doplnění programu VH společnosti HPH, a.s. - v likvidaci. 

23.8.2018 |Typ: PDF |Velikost: 710,85 kB |Počet stažení: 66

Zpráva představenstva odůvodňující navýšení základního kapitálu

Zpráva představenstva odůvodňující navýšení základního kapitálu a připuštění možnosti započtení pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií.

17.8.2018 |Typ: PDF |Velikost: 127,62 kB |Počet stažení: 111

Protinávrh Jiřík

Představenstvo obdrželo protinávrh od akcionáře Jiříka, který v bodu 9) Rozhodnutí o souběžném zvýšení základního kapitálu, navrhuje vynechání přednostního práva úpisu 8.533.160 ks pro společnost EuroHost, s.r.o.

13.8.2018 |Typ: PDF |Velikost: 4 MB |Počet stažení: 258

Pozvánka na VH 13.9. 2018

25.7.2018 |Typ: PDF |Velikost: 248,6 kB |Počet stažení: 338

Prohlášení likvidátorů z 26.6. 2018

12.7.2018 |Typ: PDF |Velikost: 175,85 kB |Počet stažení: 186

Zrušení VH 12.7. 2018

Představenstvo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, tímto podle § 410 zákona č. 90/2012, zákona o obchodních korporacích odvolává valnou hromadu Společnosti s datem konání 12. července 2018 od 9,00 hod

10.7.2018 |Typ: PDF |Velikost: 92,67 kB |Počet stažení: 170

Protinávrh

Společnost obdržela protinávrh, který navrhuje změnu v úpisu nových listinných akcií společnosti.

10.7.2018 |Typ: PDF |Velikost: 3,94 MB |Počet stažení: 192

Výroční zpráva 2017

28.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 2,12 MB |Počet stažení: 177

Zpráva auditora a VZ 2017

28.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 9,65 MB |Počet stažení: 66

Zpráva představenstva pro ŘVH 12.7. 2018

27.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 922,64 kB |Počet stažení: 52

Zpráva likvidátorů pro ŘVH 12.7. 2018

27.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 4,38 MB |Počet stažení: 56

Příloha ÚZ 2017

26.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 316,28 kB |Počet stažení: 98

Rozvaha 2017

26.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 50,03 kB |Počet stažení: 107

VZZ 2017

26.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 25,01 kB |Počet stažení: 82

Informace pro akcionáře

Likvidátoři podávají informace k účetnictví společnosti, provedeným opravám a internetovým stránkám společnosti. 

25.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 144,51 kB |Počet stažení: 151

Zpráva auditora a výkazy 2016

Předkládáme kompletní účetní závěrku spolu s přílohou a zprávu auditora k účetní závěrce 2016. 

18.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 1,39 MB |Počet stažení: 103

Pozvánka na VH 12.7. 2018

11.6.2018 |Typ: PDF |Velikost: 215,87 kB |Počet stažení: 241

Přílohy zápisu z VH 5.4. 2018

14.5.2018 |Typ: PDF |Velikost: 2,07 MB |Počet stažení: 188

Zápis představenstva z NVH 5.4. 2018

27.4.2018 |Typ: PDF |Velikost: 292,09 kB |Počet stažení: 290

Zpráva likvidátorů společnosti

6.4.2018 |Typ: PDF |Velikost: 206,6 kB |Počet stažení: 344

Zápis z VH 8.3. 2018

29.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 603,54 kB |Počet stažení: 221

Pozvánka NVH 2018

19.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 168,44 kB |Počet stažení: 214

Zpráva Dozorčí rady

Zpráva Dozorčí rady.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 611,34 kB |Počet stažení: 314

Zpráva Představenstva

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 116,07 kB |Počet stažení: 327

Návrh Stanov akcionářem Jiříkem

Znení Stanov společnosti, navrhované akcionářem Jiříkem.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 220,61 kB |Počet stažení: 340

Stanovisko představenstva k žádosti

Představenstvo vydalo stanovisko k žádosti akcionáře Kaňovského.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 97,06 kB |Počet stažení: 275

Žádost akcionáře Kaňovského

Představenstvo obrželo žádost akcionáře Kaňovského.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 60,92 kB |Počet stažení: 236

Stanovisko k protinávrhu

Představenstvo vydalo k protinávrhu akcionáře Jiříka své stanovisko.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 162,65 kB |Počet stažení: 239

Protinávrh akc. Jiříka

Představenstvu byl doručen protinávrh akcionáře V. Jiříka.

7.3.2018 |Typ: PDF |Velikost: 304,39 kB |Počet stažení: 246

Informace akcionářům

2.2.2018 |Typ: PDF |Velikost: 198,16 kB |Počet stažení: 404

Rozhodnutí 9/2017 RMS

2.2.2018 |Typ: PDF |Velikost: 213,42 kB |Počet stažení: 292

Nové znění stanov společnosti pro projednání VH 08.03.2018

2.2.2018 |Typ: PDF |Velikost: 331,55 kB |Počet stažení: 302

Pozvánka na VH 08.03. 2018

2.2.2018 |Typ: PDF |Velikost: 441,1 kB |Počet stažení: 383

Rozhodnutí RM Systému

Bylo vydáno Rozhodnutí ředitele české burzy RM-SYSTÉM č. 5/2017 - Prodloužení doby pozastavení obchodování cenného papíru emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci na mnohostranném obchodním systému.

10.7.2017 |Typ: PDF |Velikost: 216,43 kB |Počet stažení: 503

Zápis společnosti z VH 2017

10.7.2017 |Typ: PDF |Velikost: 948,81 kB |Počet stažení: 595


Kontakt

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1

Aktuality