ŘÁDNÁ VH 11.6.2021

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
Příloha k účetní závěrce 2020

Příloha k účetní závěrce společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci za rok 2020.

11. 5. 2021 PDF 7,8 MB 524
Rozvaha 2020

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2020. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 250/2015 Sb.

11. 5. 2021 PDF 1,66 MB 0
Výkaz zisku a ztráty za rok 2020

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31.12.2020. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 250/2015 Sb.

11. 5. 2021 PDF 726,35 kB 0
Zpráva představenstva za rok 2020

Zpráva o činnosti představenstva společnosti za rok 2020 a částečně za rok 2021.

11. 5. 2021 PDF 658,41 kB 0
Pozvánka na VH 11.6.2021

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 11. června 2021 od 15:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

Prezence akcionářů bude zahájena ve 14:00 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 1. červen 2021, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.

11. 5. 2021 PDF 325,85 kB 1106
Vyjádření představenstva k návrhu akcionáře Jiříka

Představenstvo předkládá vyjádření k návrhu kvalifikovaného akcionáře Jiříka.

8. 5. 2021 PDF 99,57 kB 592
Návrh kvalifikovaného akcionáře

Představenstvo předkládá akcionářům návrh kvalifikovaného akcionáře na navýšení ZK společnosti. Po jednáních představenstva s kvalifikovaným akcionářem o změnách v technické části návrhu předkládá společnost finální podobu tohoto návrhu. Navýšením ZK společnosti se bude podle tohoto návrhu projednávat na nejbližší valné hromadě společnosti.

4. 5. 2021 PDF 3,98 MB 1063