OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Řádná VH 13.9.2018

Název Datum Typ Velikost Počet stažení
Zpráva DR k ÚZ 2017

DR společnosti zkontrolovala dostupné účetníd okumenty za rok 2017 předložené jí likvidátory a představenstvem. Prostudovala také vyjádření auditora. DR konstatuje, že dle jejího názoru účetní závěrka po mnoha letech zobrazuje skutečný stav majetku společnosti. DR se domnívá, že je nutné urychleně řešit finančnísituaci společnosti. DR proto doporučuje valné hromadě předloženou účetní závěrku za rok 2017 schválit.

30. 8. 2018 PDF 158,77 kB 451
Zpráva DR k ÚZ 2016

DR společnosti rozhodla, VH plánované na den 13.9.2018, doporučit účetní závěrkuza rok 2016 schválit i proto, že tím vznikne základ pro zreálnění v účetnictví vykazovaného majetku společnosti.

30. 8. 2018 PDF 545,58 kB 511
Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře Kaňovského

Stanovisko společnosti HPH k žádosti RNDr. Petra Kaňovského, jednajícím za skupinu kvalifikovaných akcionářů, o doplnění programu valné hromady Společnosti. Žádost o doplnění programu VH společnosti (plánované na 13.9.2018) byla HPH doručena dne 21.8.2018.

29. 8. 2018 PDF 120,93 kB 532
Žádost o doplnění programu VH

Dne 21.8.2018 představenstvo HPH obdrželo od akcionáře p. Kaňovského žádost o doplnění programu VH společnosti plánované na 13.9.2018. 

23. 8. 2018 PDF 710,85 kB 467
Zpráva představenstva odůvodňující navýšení základního kapitálu

Zpráva představenstva odůvodňující navýšení základního kapitálu a připuštění možnosti započtení pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. proti pohledávce HPH na splacení emisního kursu akcií.

17. 8. 2018 PDF 127,62 kB 808
Protinávrh Jiřík

Představenstvo HPH obdrželo protinávrh od akcionáře p. Jiříka, který v bodu 9) Rozhodnutí o souběžném zvýšení základního kapitálu, navrhuje vynechání přednostního práva úpisu 8.533.160 ks pro společnost EuroHost, s.r.o.

13. 8. 2018 PDF 4 MB 620
Pozvánka na VH 13.9.2018

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 13. září 2018 od 9:00 hod. v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:00 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 3. září 2018, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.

25. 7. 2018 PDF 248,6 kB 645
Prohlášení likvidátorů z 26.6.2018

Toto prohlášení likvidártorů má za úkol poskytnout akcionáři fakta, kterými po období působení v HPH dva nově soudem určení likvidátoři disponují. Citace z prohlášení "Nejméně na nějakou dobu pak bude muset tento text stačit, jelikož skutečně nedisponujeme požadovanými kapacitami ke vzájemné korespondenci a reagování na nesmyslná tvrzení a plně se věnujeme likvidaci.".

12. 7. 2018 PDF 175,85 kB 638
Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva společnosti v plném znění. Veškeré dokumenty a materiály, které jsou uváděny ve výroční zprávě, včetně výroční zprávy samé, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti a na zákonem stanovených místech.

28. 6. 2018 PDF 2,12 MB 676
Zpráva auditora 2017

Zpráva auditorské společnosti EURO-Trend Audit, a. s. (oprávnění KAČR č. 317), odpovědný auditor Ing. Petr Ryneš (oprávnění KAČR č. 1299) k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s.- v likvidaci za účetní období roku 2017.

28. 6. 2018 PDF 265,54 kB 599
Zpráva představenstva pro ŘVH 12.7. 2018

Zpráva o činnosti představenstva společnosti za rok 2017 a částečně za rok 2018.

27. 6. 2018 PDF 72,38 kB 482
Příloha k účetní závěrce 2017

Příloha k účetní závěrce společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci za rok 2017.

26. 6. 2018 PDF 316,28 kB 497