OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

VH 8.3.2018

Název Datum Typ Velikost Počet stažení
Zápis z VH 8.3. 2018

Valnou hromadu zahájil v 9.35 hodin člen představenstva Společnosti RNDr. Jan Materna, který vyhlásil výsledky prezence, která započala v 8,00 hod.

Na valné hromadě bylo přítomno osobně nebo zastoupeno na základě plné moci 89 akcionářů, kteří vlastní 168.049 akcií o jmenovité hodnotě 168.049.000, - Kč, což představuje 1,02 % základního kapitálu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. V důsledku omezení hlasovacích práv v souladu se stanovami společnosti na 0,1% ze základního kapitálu pro jednoho akcionáře, se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří disponují 168.049 hlasy, což představuje 2,38% ze všech 7.042.274 hlasů akciové společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

Valná hromada dle aktuálních stanov přijatých na valné hromadě dne 29.5. 2017 NEBYLA USNÁŠENÍSCHOPNÁ.

29.3.2018 PDF 603,54 kB 203
Pozvánka na VH 08.03. 2018

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolává valnou hromadu Společnosti s datem konání 8. března 2018 od 9:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:00 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 26. únor 2018, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.

2.2.2018 PDF 441,1 kB 144