1. kolo prodeje

Termín 1. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven na tři týdny od 6.9.2021. Prodej bude probíhat v pracovní dny od 9:00 hod., v sídle společnosti na adrese Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, 1. patro kancelář č. 111.

Naše společnost považuje za důležité chovat se v této době obezřetně a solidárně, a proto vyzývá a žádá akcionáře, aby si rezervovali čas pro návštěvu kanceláře společnosti v REZERVAČNÍM SYSTÉMU.
Bez rezervace termínu nebude akcionáři, z uvedených důvodů, umožněn vstup do kanceláře !!!.

Žádáme akcionáře, aby počítali s tím, že na uvedený čas bude umožněn vstup jen omezenému počtu lidí. Ostatní si na svůj termín musí počkat mimo budovu. Dodržujte časový harmonogram, dřívější příchod nezaručuje dřívější odbavení, pozdní příchod může vést k delšímu čekání na odbavení.

AML / Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
• V souladu s pravidly obchodníka BH Securities a.s. budeme pořizovat fotokopii osobního dokladu
• V případě, že částka za kterou budete chtít zakoupit akcie převyšuje 1000 EUR je nutné vyplnit AML dotazník. Dotazník si můžete stáhnout níže a přinést vyplněný nebo jej vyplnit na místě.

V prvním kole úpisu bylo prodáno 3 806 662 kusů akcií v celkové nominální hodnotě 3 806 662 Kč za cenu 15 226 648 Kč. Pro druhé kolo prodeje je k dispozici 2 443 338 kusů akcií.

Více informací a odpovědi na časté dotazy 

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
1. kolo prodeje akcií - informace pro akcionáře podle § 485 ZOK

Valná hromada Společnosti dne 11. června 2021 rozhodla, mimo jiné, o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 6 250 000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě padesát tisíc Kč) na částku 46 138 578,- Kč Zvýšení základního kapitálu je provedeno upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Ke zvýšení základního kapitálu bylo vydáno 6 250 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1,- Kč, emisní kurz každé akcie činí 4,- Kč, rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio.

17. 8. 2021 PDF 114,4 kB 729
19. 8. 2021 PDF 236,33 kB 702
19. 8. 2021 PDF 254,09 kB 575
19. 8. 2021 PDF 387,76 kB 628
19. 8. 2021 MS Word 26,5 kB 562
6. 9. 2021 MS Word 48 kB