Časté dotazy

1. Jak dlouho bude trvat prodej nových listinných akcií ve druhé kole?

Nové listinné akcie budou prodávány dle valnou hromadou schváleného usnesení obchodníkem s cennými papíry BH Securities a.s. Zahájení druhého kola prodeje akcií se připravuje k 11.10.2021 v sídle společnosti. Doba trvání prvního kola bude 3 týdny. Pro zajištění termínu je potřeba rezervovat termín v systému Reenio.


2. Potřebuji pro úpis ve druhém kole novou plnou moc pro zastupování akcionáře, kterého jsem zastupoval/a již v prvním kole?

Ne, plnou moc pro zastupování při nákupu akcií ve druhém kole bude potřebovat jen ten, kdo v prvním kole nezastupoval. Plné moci zástupců z prvního kola evidujeme v systému. 


3. Jak dlouho bude trvat prodej nových listinných akcií v prvním kole?

Nové listinné akcie budou prodávány dle valnou hromadou schváleného usnesení obchodníkem s cennými papíry BH Securities a.s. Zahájení prvního kola prodeje akcií se připravuje k 6.9.2021 v sídle společnosti. Doba trvání prvního kola bude 3 týdny. Pro zajištění termínu je potřeba rezervovat termín v systému Reenio.


4. Jsou nově upisované akcie spojeny se stejnými právy na likvidační zůstatek jako ty, které doposud vlastním?

Ano, se všemi akciemi jsou spojena stejná práva. Nově je základní kapitál společnosti 46 138 578 Kč a je rozdělen na 46 138 578 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 Kč.


5. Jaké doklady a informace budu potřebovat pro sepsání kupní smlouvy na nové akcie?

Pro sepsání smlouvy na nákup akcií budete potřebovat doklad totožnosti. Pro registraci do knihy akcionářů je potřebné udat číslo Vašeho bankovního účtu (povinné) a kontakt v podobě tel. čísla nebo emailové adresy. Pokud jste nabyli přednostní právo úpisu, budete potřebovat smlouvu o nabytí přednostního práva s ověřeným podpisem.


6. Je možné neúčastnit se prvního kola, ale účastnit se druhého kola úpisu nových akcií?

Ano, tento postup je možný.


7. Je možné nakoupit akcie ve všech kolech úpisu zasláním celkové částky na váš účet a akcie si vyzvednout po skončení všech kol úpisu najednou?

To, bohužel, možné není. Každé kolo vyžaduje osobní účast při sepsání smlouvy o koupi akcií.


8. Bude možné objednat se na určitou hodinu pro vyzvedávání nových akcií, aby se náhodou nestalo, že se v sídle společnosti sejde naráz hodně akcionářů a na všechny se ten den nedostane?

Ano, toto je vzhledem k současné epidemiologické situaci nutností. Využijte náš rezervační systém Reenio.