2. kolo prodeje

Termín 2. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven na tři týdny od 11.10.2021. Prodej bude probíhat v pracovní dny od 9:00 hod., v sídle společnosti na adrese Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, 1. patro kancelář č. 111.

Naše společnost považuje za důležité chovat se v této době obezřetně a solidárně, a proto vyzývá a žádá akcionáře, aby si rezervovali čas pro návštěvu kanceláře společnosti v REZERVAČNÍM SYSTÉMU.
Bez rezervace termínu nebude akcionáři, z uvedených důvodů, umožněn vstup do kanceláře !!!.

Žádáme akcionáře, aby počítali s tím, že na uvedený čas bude umožněn vstup jen omezenému počtu lidí. Ostatní si na svůj termín musí počkat mimo budovu. Dodržujte časový harmonogram, dřívější příchod nezaručuje dřívější odbavení, pozdní příchod může vést k delšímu čekání na odbavení.

AML / Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
• V souladu s pravidly obchodníka BH Securities a.s. budeme pořizovat fotokopii osobního dokladu
• V případě, že částka za kterou budete chtít zakoupit akcie převyšuje 1000 EUR je nutné vyplnit AML dotazník. Dotazník si můžete stáhnout níže a přinést vyplněný nebo jej vyplnit na místě.

Více informací a odpovědi na časté dotazy 

Pro druhé kolo prodeje akcií bylo k dispozici všem akcionářům, respektive osobám s přednostním právem, celkem 2 443 338 kusů akcií v nominální hodnotě 2.443.338,- Kč. Účastníci druhého kola prodeje akcií uzavřeli smlouvy v souhrnném počtu 7 427 052 kusů akcií v nominální hodnotě 7.427.052,- Kč. Koeficient, kterým je krácen počet akcií dle odstavce 5 smlouvy, je tedy určen jako podíl 2443338/7427052.

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
2. kolo prodeje akcií - informace pro akcionáře podle § 485 ZOK

Valná hromada Společnosti dne 11. června 2021 rozhodla, mimo jiné, o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 6 250 000,- Kč, na částku 46 138 578,- Kč Ve druhém kole mají všichni akcionáři, bez ohledu na to, zda v prvním kole přednostního práva využili či nikoliv, přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu, které nebyly prodány v prvním kole, tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1,- Kč připadá podíl 12500000/39888578 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč, kupovat lze pouze celé akcie Společnosti.

5. 10. 2021 PDF 116,19 kB
5. 10. 2021 PDF 236,33 kB 649
5. 10. 2021 PDF 254,09 kB 493
5. 10. 2021 MS Word 26,5 kB 543
5. 10. 2021 PDF 390,01 kB 553