Řádná VH 12.6.2020

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
Přílohy k zápisu společnosti z VH konané dne 12.6.2020

Přílohy k zápisu společnosti z VH konané dne 12.6.2020 v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

30. 6. 2020 PDF 21,86 MB 1242
Zápis společnosti z VH 12.6.2020

Zápis společnosti z VH konané dne 12.6.2020 v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

30. 6. 2020 PDF 212,18 kB 1234
Odpovědi na požadavky o vysvětlení akcionáře Franka

Představenstvo předkládá odpovědi na požadavky na vysvětlení akcionáře Franka.

30. 6. 2020 PDF 253,95 kB 976
Odpovědi na otázky akcionáře Licehamra

Představenstvo zveřejňuje odpovědi na otázky akcionáře Licehamra.

30. 6. 2020 PDF 174,48 kB 859
Odpovědi auditora na žádost o vysvětlení akcionáře Krůčka

Představenstvo předkládá vyjádření auditora k žádosti o vyjádření akcionáře Krůčka.

11. 6. 2020 PDF 650,18 kB 955
30. 6. 2020 PDF 403,93 kB 946
Odpovědi na žádost o vysvětlení akcionáře Krůčka

Představenstvo a likvidátoři předkládají odpovědi na žádost o vyjádření akcionáře Krůčka.

30. 6. 2020 PDF 98,87 kB 874
Žádost o vysvětlení akcionáře Krůčka

Představenstvo předkládá žádost o vysvětlení, zaslané akcionářem Krůčkem.

30. 6. 2020 PDF 119,95 kB 816
Protinávrh akcionáře Kaňovského

Společnost zveřejňuje protinávrh akcionáře k bodu 7 valné hromady.

30. 6. 2020 PDF 505,4 kB 975
Zpráva DR k ÚZ 2019

DR na svých zasedáních dne 4.6.2020 a 5.6.2020 provedla kontrolu účetních dokladů spojených s účetní závěrkou za rok 2019. Neshledala zde žádné nesrovnalosti a spolu s auditorem konstatuje, že účetní závěrka předložená valné hromadě konané dne 12.6.2020 zobrazuje skutečný stav majetku společnosti.

9. 6. 2020 PDF 301,62 kB 843
Protinávrh akcionáře a vyjádření představenstva k protinávrhu

Společnost zveřejňuje protinávrh akcionáře.
Vzhledem k tomu, že představenstvo předkládá valné hromadě vlastní návrh, který je opakem návrhu akcionáře, je zřejmé, že s tímto návrhem nesouhlasí.

30. 6. 2020 PDF 201,46 kB 961
Veřejná výzva prof. Častorálovi k účasti na valné hromadě

Nově zvolení likvidátoři veřejně vyzývají pana profesora Častorála k účasti na valné hromadě.

2. 6. 2020 PDF 44,28 kB 832