Řádná VH 27.6.2019

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
Výkaz zisku a ztráty 2018

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2018. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 250/2015 Sb.

27. 5. 2019 PDF 733,25 kB 1331
Pozvánka na VH 27.6.2019

Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 27. června 2019 od 9:00 hod. v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:00 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 17. června 2019, tj. desátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady.

27. 5. 2019 PDF 245,25 kB 1228