Řádná VH 27.6.2019

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
Zápis společnosti z VH 27.6.2019

Zápis společnosti z VH konané dne 27.6.2019 v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

12. 7. 2019 PDF 688,83 kB 4171
Přílohy k zápisu společnosti z VH konané dne 27.6.2019

Přílohy k zápisu společnosti z VH konané dne 27.6.2019 v prostorách hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

12. 7. 2019 PDF 13,24 MB 2436
Aktualizovaná zpráva likvidátorů k 27.6.2019

Likvidátoři společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, JUDr. Dagmar Mixová a společnost Tomko a partneři, v.o.s. (zastoupená Ing. Marianem Tomkem), předkládají svou aktualizovanou zprávu, ve které se kromě jiného vyjadřují i k návrhům kvalifikovaných akcionářů, panů Burdy a Jiříka. Oproti poslední zprávě likvidátorů ze září 2018 jsou změny pro přehlednost psané červeně.

26. 6. 2019 PDF 276,23 kB 5118
Žádost kvalifikovaného akcionáře - deklarace
Na žádost kvalifikovaného akcionáře, zařadila Společnost na program valné hromady bod týkající se deklarace - pověření představenstva a dozorčí rady provedením právního a ekonomického auditu výhod a nevýhod, jakož i nákladů projektu rozdělení HPH odštěpením na dílčí společnosti, které by vymáhaly jednotlivá aktiva HPH. V závislosti na provedené analýze projektu rozdělení HPH odštěpením se dozorčí rada a představenstvo pověřuje přípravou návrhu projektu na rozdělení HPH odštěpením na dílčí společnosti, které by vymáhaly jednotlivá aktiva HPH. Představenstvo tento bod programu zařazuje jako bod 10a valné hromady 27.6.2019. K tomuto kroku se představenstvo rozhodlo především s ohledem na skutečnost, že přestože žádost podal kvalifikovaný akcionář poměrně krátkou dobu před konáním valné hromady, jedná se pouze o deklaratorní usnesení.
25. 6. 2019 PDF 667,79 kB 1609
Veřejná výzva prof. Častorálovi k účasti na valné hromadě
Nově zvolení likvidátoři veřejně vyzívají pana profesora Častorála k účasti na valné hromadě.
20. 6. 2019 PDF 323,63 kB 1391
Plná moc k zastupování na VH
Plná moc k zastupování na VH.
14. 6. 2019 MS Word 27,5 kB 2521
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zprávu včetně zprávy auditory a výroku bez výhrad. V rámci auditu došlo na základě doporučení auditora ještě oproti již zveřejněné závěrce k doplnění několika podrobností do přílohy účetní závěrky a k přesunu jedné položky v rámci pasiv z řádku 101 na řádek 100. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně UZ, nechť se akcionáři obrátí na představenstvo ještě před VH. Veškeré dokumenty a materiály, které jsou uváděny ve výroční zprávě, včetně výroční zprávy samé, jsou k nahlédnutí v sídle společnosti a na zákonem stanovených místech.
31. 5. 2019 PDF 2,27 MB 1715
2018 Výrok auditora
Zpráva auditorské společnosti EURO-Trend Audit, a. s. (oprávnění KAČR č. 317), odpovědný auditor Ing. Petr Ryneš (oprávnění KAČR č. 1299) k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s.- v likvidaci za účetní období roku 2018.
31. 5. 2019 PDF 272,57 kB 1131
Žádost kvalifikovaného akcionáře - změna podoby akcií

Na žádost kvalifikovaného akcionáře, zařadila Společnost na program valné hromady bod, týkající se změny podoby akcií.

27. 5. 2019 PDF 161,42 kB 1869
Zpráva likvidátorů k 9.4.2019

Vzhledem k poměrně velkým změnám v několika sporech, které společnost vede a blížící se valné hromadě, předkládáme zprávu o činnosti likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a společnosti Tomko a partneři, v.o.s. společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci (dále jen „HPH“ nebo „společnost“) za rok 2018 a částečně za rok 2019. Oproti poslední zprávě likvidátorů jsou změny pro přehlednost červeně.

27. 5. 2019 PDF 274,32 kB 1402
Příloha k účetní závěrce 2018
Příloha k účetní závěrce společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci za rok 2018.
27. 5. 2019 PDF 6,09 MB 1240
Rozvaha 2018

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2018. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 250/2015 Sb.

27. 5. 2019 PDF 1,71 MB 1196