ŘÁDNÁ VH 4.4.2023

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
2. 3. 2023 PDF 113,49 kB
2. 3. 2023 PDF 15,41 MB 152
2. 3. 2023 PDF 9,44 MB 173
2. 3. 2023 PDF 12,47 MB 243
2. 3. 2023 PDF 13,02 MB 130
2. 3. 2023 PDF 20,69 MB 129
Zahajovací rozvaha

Společnost předkládá zahajovací rozvahu nástupnické společnosti k rozhodnému dni, stanoveného v projektu přeshraniční fúze společností Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, jako nástupnické společnosti, po sloučení se společností TASS Holding, a.s., jako zanikající společností. Tato rozvaha je opatřena Zprávou auditora o ověření zahajovací rozvahy a komentářem. Rozhodným dnem pro sestavení zahajovací rozvahy, byl určen datum 1. ledna 2023

2. 3. 2023 PDF 5,11 MB 178