Harvardský průmyslový holding, a.s.

 • Pozvánka na VH 14.6.2024

  Harvardský průmyslový holding, a.s.  svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 14. června 2024 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

  15. 5. 2024 | Rubrika: Aktuality

 • Druhé oznámení o snížení ZK a výzva věřitelům 2023

  Oznámení o datu druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

  31. 8. 2023 | Rubrika: Aktuality

 • Oznámení o snížení ZK a výzva věřitelům 2023

  Oznámení o datu prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

  30. 7. 2023 | Rubrika: Aktuality

 • Pozvánka na VH 21.7.2023

  Harvardský průmyslový holding, a.s. svolává valnou hromadu Společnosti s datem konání 21. červenec 2023 od 10:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

  20. 6. 2023 | Rubrika: Aktuality

 • Rozhodnutí soudu k VH 2021

  Harvardský průmyslový holding a. s. tímto informuje akcionáře, že Městský soud v Praze dne 23.5.2023 v rámci řízení vedeném pod č.j. 73 Cm 115/2021 rozhodl na návrh žalobců Ing. Jaroslava Licehamra a Ing. Miroslava Franka tak, že považuje za neplatné usnesení č. 8 valné hromady společnosti Harvardský průmyslový holding a. s. konané dne 11.6.2021, kterým valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 6 250 000,- Kč na částku 46 138 578,- Kč s tím, že ke zvýšení základního kapitálu bylo vydáno 6 250 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie je 1,- Kč, emisní kurs každé akcie činil 4,- Kč, přičemž se jednalo o akcie č.41466841 až č.47716840. 

  1. 6. 2023 | Rubrika: Aktuality

 • Pozvánka na VH 4.4.2023

  Harvardský průmyslový holding, as - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 4. dubna 2023 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

  2. 3. 2023 | Rubrika: Aktuality

 • Pozvánka na VH 10.6.2022

  Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolává řádnou valnou hromadu Společnosti s datem konání 10. června 2022 od 14:00 hod. v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

  9. 5. 2022 | Rubrika: Aktuality

 • Bayer - rozhodnutí o získání předmětu úschovy

  Společnosti se podařilo získat v řízeních „kauza Bayer“ vedených u OS Praha 2,  Sp.zn. 0 Sd 11/2018 a Sp.zn. 37 C 33/2019 rozhodnutí o získání předmětu úschovy, tedy částky 20.126.440,- USD. Řízení jsou pravomocně skončena a finanční prostředky byly připsány na účet Společnosti.

  4. 5. 2022 | Rubrika: Aktuality

 • Rozhodnutí představenstva a likvidátorů k nepřeměněným akciím

  Představenstvo a Likvidátoři Společnosti s ohledem na usnesení valné hromady ze dne 27. 6. 2019, ve smyslu ust. § 529 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a s ohledem na rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp.zn. 79 Cm 124/2019 ze dne 1.10.2020 a Vrchního soudu č.j. 7 Cmo 67/2021 , ze dne 11.3.2022, které bylo Společnosti doručeno dne 20.4.2022.

  28. 4. 2022 | Rubrika: Aktuality

 • 4. kolo prodeje akcií

  Obchodník a Společnost tímto informují o čtvrtém kole prodeje akcií 

  V rámci prodeje bylo v prvním a druhém kole prodáno celkem 6.249.916 ks akcií, nebylo tedy prodáno 84 ks akcií Emitenta, jako důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů, jedná se o akcie kmenové, které mají listinnou podobu a zní na jméno, přičemž každá akcie má jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie činí 4,- Kč. Nové akcie, neprodané v prvních třech, respektive dvou kolech budou prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci - společnosti EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno-Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsané v obchodním rejstříku pod sp.zn. oddíl C, vložka 19480 vedené Krajským soudem v Brně, jak to rozhodla valná hromada dne 11.6. 2021

  24. 11. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality

 • 3. kolo prodeje akcií

  V prvním kole bylo prodáno celkem 3.806.662 nových akcií Společnosti, ve Druhém kole prodeji akcií bylo k dispozici 2.443.338 nových akcií Společnosti. Ve druhém kole bylo prodáno 2.443.254 ks nových akcií, tedy nebyly prodány všechny nové akcie, přičemž důvodem neodprodání těchto akcií byl výhradně důsledek matematického zaokrouhlování počtu prodávaných akcií na celé akcie dolů.

  S ohledem na výše uvedené Obchodník a Společnost tímto informují, že třetí kolo prodeje akcií v souladu s usnesením valné hromady ze dne 11.6. 2021 neproběhne....

  24. 11. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality

 • Vyhodnocení 2. kola úpisu akcií

  Pro druhé kolo prodeje akcií bylo k dispozici všem akcionářům, respektive osobám s přednostním právem, celkem 2 443 338 kusů akcií v nominální hodnotě 2.443.338,- Kč. Účastníci druhého kola prodeje akcií uzavřeli smlouvy v souhrnném počtu 7 427 052 kusů akcií v nominální hodnotě 7.427.052,- Kč. Koeficient, kterým je krácen počet akcií dle odstavce 5 smlouvy, je tedy určen jako podíl 2443338/7427052.

  8. 11. 2021 | Rubrika: Úpis - aktuality