Rozhodnutí soudu k bodu VH 2021 o navýšení základního kapitálu

Harvardský průmyslový holding a. s. tímto informuje akcionáře, že Městský soud v Praze dne 23.5.2023 v rámci řízení vedeném pod č.j. 73 Cm 115/2021 rozhodl na návrh žalobců Ing. Jaroslava Licehamra a Ing. Miroslava Franka tak, že považuje za neplatné usnesení č. 8 valné hromady společnosti Harvardský průmyslový holding a. s. konané dne 11.6.2021, kterým valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 6 250 000,- Kč na částku 46 138 578,- Kč s tím, že ke zvýšení základního kapitálu bylo vydáno 6 250 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie je 1,- Kč, emisní kurs každé akcie činil 4,- Kč, přičemž se jednalo o akcie č.41466841 až č.47716840. 

Harvardský průmyslový holding a. s. dále uvádí, že doposud neobdržel příslušné rozhodnutí v písemné formě. Rozhodnutí není pravomocné a bude proti tomuto rozhodnutí podáno odvolání.

Současně však Harvardský průmyslový holding a. s. uvádí, že uvedené rozhodnutí ve svém důsledku znejišťuje vnitřní poměry společnosti. Z tohoto důvodu tedy zatím nebude možné přistoupit k programu odkupu vlastních akcií, který byl diskutován na valné hromadě dne 4.4.2023, a to až do okamžiku, kdy bude postaveno najisto shora uvedené usnesení valné hromady ze dne 11.6.2021.

.