Mimořádná VH 29.5.2017

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
Rozhodnutí RM Systému

Bylo vydáno Rozhodnutí ředitele české burzy RM-SYSTÉM č. 5/2017 - Prodloužení doby pozastavení obchodování cenného papíru emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci na mnohostranném obchodním systému.

10. 7. 2017 PDF 216,43 kB 940
10. 7. 2017 PDF 948,81 kB 1229
28. 6. 2017 PDF 3,21 MB 1163
Zápis společnosti z VH 2017

Dne 29.5. 2017 se konala v sále hotelu Olšanka valná hromada společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci. Valné hromady se zúčastnili i nově jmenovaní likvidátoři společnosti a přednesli svou zprávu. Přikládáme zápis společnosti z této VH a přílohy.

28. 6. 2017 PDF 3,92 MB 918
Odpovědi na dotazy II

Likvidátoři JUDr. D. Mixová a Ing. M. Tomko předkládají odpovědi na druhou sadu otázek zaslaných před VH, která se konala dne 29.5. 2017.

2. 6. 2017 PDF 653,19 kB 954
Zpráva likvidátorů

Zpráva likvidátorů, přednesená na VH dne 29.5. 2017

2. 6. 2017 PDF 590,17 kB 1102
Pozvánka na VH 29.05. 2017

Představenstvo a likvidátoři společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci svolávají valnou hromadu společnosti s datem konání 29.5. 2017 v hotelu Olšanka, na adrese Táboritská 23/1000, Praha 3, PSČ 130 00.

9. 5. 2017 PDF 409,51 kB 881
Odpovědi na dotazy akcionářů

Nově jmenovaní likvidátoři odpověděli na otázky akcionářů před valnou hromadou společnosti.

28. 4. 2017 PDF 480,4 kB 1029
Návrh stanov k 29.05. 2017

Předkládáme návrh znění stanov před hlasováním na VH 29.05. 2017

11. 4. 2017 PDF 332,03 kB 840
Zpráva dozorčí rady o činnosti

Dozorčí rada přednesla na valné hromadě společnosti dne 7.9. 2015 svou zprávu o činnosti za rok 2014.

18. 9. 2015 PDF 182,75 kB 776