Informace k přeměně a zpeněžení nevyzvednutých akcií II

Společnost vyzvala akcionáře, kteří neprovedli přeměnu zaknihovaných akcií na akcie (podle usnesení valné hromady 27.6.2019,) a to i poskytnutím dodatečné lhůty. Společnost si je však vědoma situace, kdy je obecně vládními nařízeními z důvodu pandemie onemocnění COVID – 19 ztížen a omezen každodenní život občanů ČR, což mohlo mít rovněž podstatný vliv na probíhající přeměnu akcií Společnosti. Je známo že rok 2020 jakož i první polovina roku 2021 byla v ČR z hlediska zvládání pandemie COVID – 19 značně problematická, byl opakovaně významně omezován volný pohyb osob po území ČR, apod. S ohledem na uvedené Společnost prozatím nepřistoupila k prodeji nevyzvednutých akcií a  vyčkává, jaký bude vývoj pandemie COVID – 19 ve druhé polovině roku 2021, pak bude rozhodnuto o termínu prodeje nevyzvednutých akcií. Informace o termínu prodeje bude s předstihem zveřejněna na webových stránkách Společnosti.
Společnost dává tímto možnost akcionářům provést přeměnu a úschovu akcií distanční formou. Více informací najdete na stránkách společnosti https://www.hphas.cz/inpage/distancni-premena-a-uschova-akcii/