Obecné informace

Ve této složce jsou zveřejňovány informace, které nebudou obsahovat problematiku valných hromad nebo úpisu. Soubory ke stažení jsou zobrazovány spolu s krátkým popisem obsahu, informaci o formátu souboru, velikosti a počtu stažení.

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
Zamítnutí návrhu o neplatnosti usnesení VH 27.6. 2019

Městský soud v Praze zamítl svým usnesení ze dne 1.10.2020 návrh na určení neplatnosti některých usnesení valné hromady konané dne 27.6.2020. Napadena byla usnesení o přeměně podoby zaknihovaných akcií na listinné akcie na jméno a s tím související změny některých bodů stanov společnosti.

18. 11. 2020 PDF 290,4 kB 1085
Usnesení Městského soudu k VH 13.9.2018

Městský soud v Praze zamítl dne 11.9. 2020 návrh na určení neplatnosti všech usnesení valné hromady konané dne 13. 9. 2018, které podali pan Kaňovský a doc. Častorál. Plné znění usnesení.

25. 9. 2020 PDF 264,08 kB 0
Oznámení o snížení základního kapitálu a výzva věřitelům

Společnost Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci oznamuje, že řádná valná hromada Společnosti, která se konala dne 12. června 2020 od 15:00 hod. v hotelu Olšanka, přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti takto:

"Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 1.578.262, - Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát dva korun českých), tj. z 41.466.840, - Kč (slovy: čtyřicet jeden milion čtyři sta šedesát šest tisíc osm set čtyřicet korun českých) na 39.888.578, - Kč (slovy: třicet devět milionů osm set osmdesát osm tisíc pět set sedmdesát osm korun českých)."

30. 6. 2020 PDF 163,19 kB 1364
Právo akcionáře na vysvětlení

Informace pro akcionáře společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci dle ustanovení § 357 zákona č. 90/2012 Sb. Právo akcionáře na vysvětlení...

12. 5. 2020 PDF 252,63 kB 1824
Platné znění stanov dle usnesení VH 27.6.2019

Stanovy v aktuálním znění se zohledněním usnesení VH konané dne 13.9.2018 a 27.6.2019

6. 5. 2020 PDF 327,47 kB 0
Distancování se od přípisů na webu prof. Zdeňka Častorála

Vyjádření, kterým se představenstvo Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci („HPH“) a likvidátoři HPH JUDr. Dagmar Mixová a společnost Tomko a partneři, v.o.s. zcela distancují od prohlášení, které jsou publikovány ve formě nepodepsaných přípisů na webových stránkách nepravomocně odvolaného likvidátora HPH prof. Zdeňka Častorála, registrovaných na jeho syna. Tato prohlášení jsou poškozující ve vztahu k HPH a jejím orgánům, zčásti nepravdivá a zčásti zavádějící a setkají se s příslušnými právními kroky.

17. 3. 2020 PDF 101,88 kB
Výzva prof. Zdeňku Častorálovi k poskytnutí svědecké výpovědi

Výzva představenstva Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci („HPH“) a likvidátorů HPH JUDr. Dagmar Mixové a společnosti Tomko a partneři, v.o.s. pro Městským soudem v Praze nepravomocně odvolaného likvidátora HPH prof. Zdeňka Častorála, aby ve smyslu mnoha jemu zaslaných doporučených dopisů poskytl svědeckou výpověď v řízení u Okresního soudu v Nikósii v Kyperské republice, sp. zn. 4414/2012, kde je HPH žalobcem. K této veřejné výzvě sahá společnost HPH velmi nerada a až poté, co selhala veškerá další snaha.

17. 3. 2020 PDF 104,51 kB
Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií

Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné emitenta - společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 44269595, Sp.zn. B 1040 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen “Společnost”)

5. 8. 2019 PDF 128,02 kB 3094
Zakládající smlouva Trust I

Předkládáme naskenovanou zakládající smlouvu trustu č. 1

6. 8. 2019 PDF 635,11 kB
Rozhodnutí kyperského soudu
Předkládáme znění usnesení kyperského soudu, který akceptoval dohodu z 31.3. 2011.
6. 8. 2019 PDF 28,67 kB 1441
Dohoda Kypr 31.3. 2011
Předkládáme originál a neoficiální překlad Dohody uzavřené na Kypru dne 31.3. 2011
6. 8. 2019 PDF 274,21 kB 1059
Rozsudek VS

Rozsudek vrchního soudu v Praze ze dne 17.10.2012, který rozhodl v odvolacím řízení ve věci odvolání obžalovaných Viktora Koženého a Ing. Borise Vostrého.

5. 8. 2019 PDF 1,2 MB 1659