Obecné informace

Ve této složce jsou zveřejňovány informace, které nebudou obsahovat problematiku valných hromad nebo úpisu. Soubory ke stažení jsou zobrazovány spolu s krátkým popisem obsahu, informaci o formátu souboru, velikosti a počtu stažení.

Název Upraveno Typ Velikost Staženo
Bayer - rozhodnutí o získání předmětu úschovy

Společnosti se podařilo získat v řízeních „kauza Bayer“ vedených u OS Praha 2,  Sp.zn. 0 Sd 11/2018 a Sp.zn. 37 C 33/2019 rozhodnutí o získání předmětu úschovy, tedy částky 20.126.440,- USD. Řízení jsou pravomocně skončena a finanční prostředky byly připsány na účet Společnosti.

4. 5. 2022 PDF 146,06 kB 685
Rozhodnutí představenstva a likvidátorů k nepřeměněným akciím

Představenstvo a Likvidátoři Společnosti s ohledem na usnesení valné hromady ze dne 27. 6. 2019, ve smyslu ust. § 529 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a s ohledem na rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp.zn. 79 Cm 124/2019 ze dne 1.10.2020 a Vrchního soudu č.j. 7 Cmo 67/2021 , ze dne 11.3.2022, které bylo Společnosti doručeno dne 20.4.2022, vydávají toto rozhodnutí ve vztahu k nepřeměněným akciím.

28. 4. 2022 PDF 539,87 kB 569
Usnesení Vrchního soudu k VH 27.6.2019

Vrchní soud v Praze, potvrdil dne 11.3. 2022 rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zamítl svým usnesení ze dne 1.10.2020 návrh na určení neplatnosti některých usnesení valné hromady konané dne 27.6.2020. Napadena byla usnesení o přeměně podoby zaknihovaných akcií na listinné akcie na jméno a s tím související změny některých bodů stanov společnosti.

28. 4. 2022 PDF 299,88 kB 391
Usnesení Vrchního soudu k VH 13.9.2018

Vrchní soud v Praze potvrdil dne 22.9. 2021 usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11.9. 2020, kterým byl zamítnut návrh na určení neplatnosti všech usnesení valné hromady konané dne 13. 9. 2018, které podali pan Kaňovský a doc. Častorál. Plné znění usnesení.

27. 4. 2022 PDF 8,95 MB 359
Platné znění stanov dle usnesení VH 11.6.2021

Stanovy v aktuálním znění se zohledněním usnesení VH konané dne 13.9.2018, 27.6.2019, 12.6.2020 a 11.6.2021

24. 11. 2021 PDF 8,62 MB 667
28. 7. 2021 PDF 110,55 kB 734
Platné znění stanov dle usnesení VH 12.6.2020

Stanovy v aktuálním znění se zohledněním usnesení VH konané dne 13.9.2018, 27.6.2019 a 12.6.2020

20. 4. 2021 PDF 7,62 MB 0
Spor Vaberg spol. s.r.o u Obvodního soudu pro Prahu 1

Společnost neuspěla u Obvodního soudu pro Prahu 1 ani u odvolacího soudu ve sporu se společností Vaberg, které musela vyplatit žalovanou částku 1.377.052,- Kč plus příslušenství a náhradu nákladů řízení. Soudu při rozhodování usnadnil práci likvidátor Častorál, který těsně před jmenováním nových likvidátorů uznal závazky společnosti HPH ke společnosti Vaberg a tím ani neumožnil soudu zkoumat, zda Vaberg vyfakturovanou práci odvedl.

5. 3. 2021 PDF 361,74 kB 806
Informace o vývoji jednotlivých soudních řízení

Likvidátoři a představenstvo společnosti předkládají akcionářům souhrn informací, týkajících se některých soudních řízení. V dokumentu není uvedeno řízení o úschově peněz (tzv. úschova Bayer) ani řízení týkající se platnosti VH, o kterých již společnost informovala.

5. 2. 2021 PDF 137,1 kB 2681
Rozhodnutí VS o odvolání Doc. Z. Častorála z funkce likvidátora

Dne 3. září potvrdil Vrchní soud rozhodnutí Městského soudu v Praze o odvolání Doc. Ing. Zdeňka Častorála, DrSc z funkce likvidátora společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

14. 12. 2020 PDF 254,41 kB 1420
Rozhodnutí o odvolání Doc. Z. Častorála z funkce likvidátora

Dne 26.7. 2019 rozhodl Městský soud v Praze o odvolání Doc. Ing. Zdeňka Častorála, DrSc. z funkce likvidátora společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci.

14. 12. 2020 PDF 229,3 kB 684
18. 11. 2020 PDF 191,28 kB