Předběžná informace k prodeji Nových akcií

Valná hromada Společnosti rozhodla dle 11.6.2021 o navýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, a to o částku ve výši 6 250 000,- Kč na 46 138 578,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze dne 23.června 2021. Základní kapitál Společnosti je tedy ve výši 46 138 578,- Kč. Ke zvýšení základního kapitálu bylo vydáno 6 250 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1,- Kč, emisní kurz každé akcie je 4,- Kč. Nové akcie v počtu 6 250 000 kusů nových akcií upsal podle § 489 zákona o obchodních korporacích obchodník s cennými papíry BH Securities a.s., IČ 60192941 se sídlem Na Příkopě 848/6, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 60192941. Nové akcie budou prodávány dle valnou hromadou schváleného usnesení obchodníkem s cennými papíry BH Securities a.s.
Představenstvo a likvidátoři společnosti Harvardský průmyslový holding a.s.- v likvidaci informují akcionáře, že zahájení prodeje Nových akcií se připravuje k 6.9. 2021 v sídle společnosti.
Toto je pouze informativní sdělení, informace pro akcionáře ve smyslu § 485 zákona o obchodních korporacích bude zveřejněna v souladu se schváleným usnesením valné hromady a zákonem o obchodních korporacích.