Začátek a podmínky 2. kola

Informace podle § 485 ZOK byly zveřejněny v obchodním věstníku dne 5.10.2021 pod značkou OV05365167

Termín 2. kola prodeje nových listinných akcií byl stanoven na tři týdny od 11.10.2021. Plné znění textu je ke stažení ve složce ÚPIS - 2. kolo prodeje. Prodej bude probíhat v pracovní dny od 9:00 hod., v sídle společnosti 1. patro kancelář č. 111.

Naše společnost považuje za důležité chovat se v této době obezřetně a solidárně, a proto vyzývá a žádá akcionáře, aby si rezervovali čas pro návštěvu kanceláře společnosti v REZERVAČNÍM SYSTÉMU.
Bez rezervace termínu nebude akcionáři, z uvedených důvodů, umožněn vstup do kanceláře !!!.