Valná hromada 13.9. 2018

Městský soud v Praze zamítl dne 11.9. 2020 návrh na určení neplatnosti všech usnesení valné hromady konané dne 13. 9. 2018, který podali pan Kaňovský a doc. Častorál. Plné znění usnesení.