Zamítnutí návrhu o neplatnosti usnesení VH 27.6.2019

Městský soud v Praze zamítl svým usnesení ze dne 1.10.2020 návrh na určení neplatnosti některých usnesení valné hromady konané dne 27.6.2020. Napadena byla usnesení o přeměně podoby zaknihovaných akcií na listinné akcie na jméno a s tím související změny některých bodů stanov společnosti. Plné znění usnesení a jeho doplnění.